Paylaş •  

 

Çinko Klorür

ÇİNKO KLORÜR FORMÜLÜ
ÇİNKO KLORÜR AMBALAJ

Ürün Belgeleri

ÇİNKO KLORÜR ANALİZ SERTİFİKASI

Çinko Klorür Nedir?

Molekül Formülü (Çinko Klorür): ZnCl2

Molekül Ağırlığı: 136.3 g/mol

Kimyasal Adı: Çinko Klorür

CAS Numarası: 7546-85-7

Renksiz beyaz bir görünüme sahiptir. Higroskopik yapısı nedeni ile yüksek düzeyde nem emme kabiliyetine sahiptir. Atmosferde yer alan nemi çekebilme özellikleri vardır.

Çinko insan metabolizması için eser miktarda gerekli bir elementtir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Zinc Chloride
 • Çinko (II) Klorür
 • Çinko Diklorür
 • 7646-85-7
 • Susuz Form Çinko (II) Klorür
 • Hidratlı Form

Nasıl Üretilir?

Çinko klorür üretimi bir kaç yönteme dayanmaktadır. Bunlar, susuz urun mu elde edilecek yoksa hidratlı form mu elde edilecek bunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Susuz form için çinko metalinin (Zn) hidroklorik asit ile reaksiyonunda elde edilmektedir. Bu sayede susuz çinko oluşur. Bu üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Zn + 2HCl 》ZnCl2 + H2

Sulu formları çinko parçacıkları ve yüksek konsantrasyonu sahip hidroklorik asit kullanımı ile üretilmektedir. ZnS ve ZnO kullanılarak üretilen reaksiyonda hidrojen gazı çıkışı meydana gelmez. Hidratlı zinc chloride üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

ZnS + 2HCl 》ZnCl2 + H2S

Dünya çapında ticari olarak kullanılan çinko (II) klorür formları çinko oksiklorür içermektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz kristal formda granül olarak bulunan bir katıdır. Nem varlığında çok hızlı bir şekilde ıslanabilir.

Su içerisinde Çinko (II) klorür çözünürlüğü çok yüksektir. Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artmaktadır. Sırasıyla aşağıdaki gibidir.

100 mlt su içerisinde;

0 °C de 342 g

10 °C de 343 g

20 °C de 395 g

30 °C de 452 g

40 °C de 488 g

100 °C de 614 g

Çözünürlüğe sahiptir. Göründüğü üzere sıcaklık arttıkça çözünürlük artmaktadır.

Metil Alkol, Etil Alkol, Gliserin ve aseton içerisinde çözülebilir. Fakat sıvı amonyak içerisinde çözünmemektedir.

Yoğunluğu 2.907 g/cm3 tür.

Kaynama Noktası yaklaşık 732 °C dir.

Erime Noktası 290 °C civarındadır.

Kararlılık olarak güçlü oksitleyici ajanlarla uyuşmaz. Bunlar siyanürler, sodyum metabisülfit ve potasyum permanganat gibi bileşiklerdir. Hidrojen peroksit de bu kapsama girmektedir.

Çinko Klorür Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Farmakoloji alanında, insan ağzında bulunan bakterilerden kaynaklı kötü kokuların giderilmesi amacıyla kullanılan gargara ürünlerinin imalatında kullanılır. Bunun yanında nane, pastil ve sakız imalatında etken bir bileşendir.
 • Farmakoloji sektöründe antienflamatuar ağrı kesicilerin üretiminde önemli bir bileşendir.
 • Katyon değişim reçinelerinin üretiminde, organik sentez endüstrisinde katalizörde dehidrasyon ve yoğuşma sağlayan madde olarak kullanılabilir.
 • Tekstil sektöründe kullanılan boyama maddelerinde mordant ve merserize edici ve Haşıl maddesi olarak kullanılır.
 • Yerleşim yerleri dışında yosun ve mantar önleyici kimyasalların üretiminde kullanılır.
 • Kozmetik sektöründe bazı deodorant ve dezenfektan üretiminde kullanılır.
 • Lehimleme akısı olarak kullanılır.
 • Su şartlandırma sektöründe korozyon inhibitörü olarak etki yapmaktadır.
 • Tekstil sektöründe kullanılan reçinelerin üretiminde çapraz bağlama maddesi olarak kullanılır.
 • Suni ipek üretimindeki çöktürme banyosunda çinko klorür kullanılır. Nişasta, ipek ve selüloz’un çözündürülmesi için önemli bir kimyasal bileşiktir.
 • Karton imalatında, tekstil ürünlerinde alev geciktirici olarak kullanılır.
 • Kolofon reçine (Rosin) imalatında metal halojenürlerin çok kolay bir şekilde ayrılma kabiliyetinden dolayı bu uygulamalarda polimerizasyon maddesi olarak kullanılır. Başka uygulamalarda polimerizasyon katalizörü olarak sülfürik asit kullanılır.
 • Bulaşıklarda temizleme bileşimi üretiminde magnezyum içerikli temizleme ürünlerinde alkali metal sodyum hidroksit ile birlikte kullanılarak bulaşıkların üzerindeki protein kirlerinin temizlenmesine katkı sağlamaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Çinko klorür fiyat olarak doğrudan üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına bağlıdır. Üretiminde kullanılan hidroklorik asit ve çinko cevheri fiyatları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Bu hammaddenin fiyatları bu kimyasalın kullanım alanı ile doğru orantılıdır. Kullanım alanları arttıkça fiyatlar artacaktır.

Çinko klorür satışı yapan firmalar stoklarını artırması durumunda fiyatlar kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Bu kimyasalın distribütörü genel olarak fiyatları kontrol altında tutmaktadır.

Çinko Klorür Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.