Paylaş •  

 

Sodyum Metabisülfit

SODYUM METABİSULFİT MOLEKÜL YAPISI
Sodyum Metabisülfit Ambalaj Fotografı
Sodyum Metabisülfit Ambalaj Fotografı

 

Ürün Belgeleri

SODYUM METABİSÜLFİT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Metabisülfit Nedir?

Molekül Fomülü (Sodyum Metabisülfit): Na2S2O5

Molekül Ağırlığı: 190.05 gr/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Metabisülfit

CAS Numarası: 7681-57-4

Hafif bir kükürt kokusuna sahip beyaz kristal toz formdadır. Solunması halinde toksiktir. Cildi ve dokuyu kuvvetli tahriş edici özelliğe sahiptir. Su ile karıştırıldığında aşındırıcı asit özelliği kazanmaktadır.

SMBS 2 ye 1 oranında sodyum ve disülfit iyonlarından oluşan inorganik yapıdaki sodyum tuzudur. Genellikle gıda antioksidanı olarak rol oynar. Papısında bisülfit bulunmaktadır.

E Kodu: E223

Diğer İsimleri Aşağıdaki gibidir;

 • Sodyum Pirosülfit
 • Sodyum Bisülfit susuz
 • Pirosülfürik Asit, disodyum tuzu
 • 7681-57-4
 • Pirosülfit
 • Disülfit
 • Metabisülfit
 • Natrium Pyrosulfit
 • SMBS
 • E 223

Üretimi Nasıldır?

Sodyum Metabisülfit (Sodyum disülfit) ,% 50-70 sodyum hidroksit veya sodyum karbonat süspansiyonunun, doymuş sodyum hidrojen sülfit çözeltisi içerisinde kükürt dioksit içeren gazlarla işlenmesiyle üretilir. Santrifüjleme ile uzaklaştırılır ve sonra kurutulur.

Bu kimyasal maddenin üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir;

Na2CO3 + 2SO2 》Na2S2O5 +CO2

Üretimindeki bir diğer yöntem de termal dehidrasyona maruz kaldığında oluşur. Sülfür dioksitin sodyum karbonattan geçirilmesiyle de hazırlanabilir.

Bu hammaddenin üretimindeki baskın olan yöntemler bunlardır. Maliyet avantajına ve kurulum maliyetlerine göre farklılık göstermektedir.

Sodyum Metabisülfit Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz kistal toz görünümde katı formda kimyasal maddedir. Renk olarak beyazdan biraz sarıya çalmaktadır.

Erime noktası 150 °C dir.

Yoğunluğu 1.48 gr/cm3’ tür.

Çözünürlük olarak 20 °C de 540 gr/L dir.

Sodyum Metabisülfit hava ve neme duyarlı kimyasal maddedir. Dolayısı ile hava ve su ile teması önlenmeli. Kuru alanlarda depolanmalıdır.

Kararlı bir kimyasaldır. Güçlü oksitleyici ajanlarla, güçlü asitlerle uyuşmamaktadır. Güçlü asitlerle teması halinde zehirli gaz açığa çıkarmaktadır.

Gıdalardaki Çalışma Prensibi

En ucuz ve en etkili kahverengileşmeyi engelleyici ajanlar sülfitlerdir. Sülfitlerin etkisi ile Polifenol oksidazın kataliziyle üretilen kinonlar daha az reaktif ve renksiz bileşiklere indirgenir. Sodyum Metabisülfit reaksiyonları bu pigmentasyonun gerçekleşmesini önlemiş olur.

Fırıncılık sektöründe hamur üretmek için kullanılan maddeler içerisindeki sülfit seviyesi düşüktür. Sülfitler hamurun gluten fraksiyonundaki sistein disülfür bağlarını parçalayarak etki etmektedirler. Bu hammaddenin çözünmesi ile ortaya çıkarlar. Bir kaç formda bulunur. SO2, HSO2, SO3-2 ve S2O5 ‘dir.

Sodyum Metabisülfit Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu alanda antioksidan olarak kullanılır.
 • Dondurulmuş patateslerin imalatında koruyucu aynı zamanda kararmasını engellemek için kullanılır.
 • Sanayide yükseltgen ve İndirgeyici ajan olarak kullanılabilir.
 • Sondaj işleminde sondaj sıvılarının, viskozitesini kontrol ederek, sondaj borusunun hareketliliğine fayda sağlamaktadır.
 • Kaplama sektöründe yüzey işlem maddesi olarak kullanılabilir.
 • Gıda sektöründe diğer koruyucu kimyasallara nazaran sodyum metabisülfit daha fazla tüketilen koruyucu kimyasaldır. Bunun nedeni; Fiyat olarak diğer koruyucu kimyasallara kıyasla maliyet avantajı vardır.
 • Selüloz ve kağıt endüstrisinde, fotoğrafçılık endüstrisinde bunun yanında çamaşır suyu ve klor giderici olarak sodyum metabisülfit kullanılmaktadır.
 • Petrol ve gaz enüstrisinde kullanılmaktadır. Hindistan cevizi kreminin üretiminde beyazlatıcı ajan olarak kullanılmaktadır.
 • Ticari altın’ın siyanürleşme işlemlerinde, siyanürün tahrip edilmesinde bir korozyon önleyici olarak kullanılmaktadır.
 • Alkolsüz içeceklerde, meyve sularında, konservelerde, şaraplarda ve lahana turşusu imalatında SMBS antioksidan ve ağartma maddesi olarak kullanılır.
 • Atık su ve borulardaki çözünmüş oksijenin giderilmesi için oksijen temizleyici olarak görev yapan kimyasal SMBS ‘dir.
 • Altın madenciliği endüstrisinde Altın’ın aurik asitten çökeltilmesinde ve atık su arıtmasında, indirgenme işlemi yapıldıktan sonra üç değerli kromu uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Atık su içerisindeki krom +6 değerliklidir. +6 değerlikli kromu +3 değerlikli hale getirmek için sodyum metabisülfit çözeltisi oluşturularak elde edilir. Daha sonra Ferrik Klorür ve Demir Sülfat tuzu eklenir.
 • Çeşitli çalışmalarda 6-hidroksidopamin stok çözeltilerinin hazırlanması sırasında bir antioksidan olarak eklenmektedir.
 • Fotoğrafçılık sektöründe fotoğraf geliştiricilik alanında kullanılır.
 • Şarap üretimi sırasında, şarabın yapılması ve yıllandırılması sürecinde oksidasyon meydana gelmektedir. Oksidasyon, şarabın meyve tadı ve tazeliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Şarabın oksidasyonunu önlemek için Potasyum Metabisülfit veya Sodyum Metabisülfit kullanılır.
 • Bu sayede fermantasyon sürecinde alkol üretiminin başladığı andan itibaren tüm bakterilerin inhibe edilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Un içerisindeki Gulumannan değerinin artırılması ve un beyazlığının artırılması için askorbik asit ile modifiye edilerek kullanılır.
 • Emziren kadınların Areola uçlarında meydana gelen çatlakların giderilmesi ve bakımının yapılmasındaki ilaçların imalatında kullanılır.
 • Antienflamatuvar ilaçların üretiminde carbomer, trietanolamin ve etken madde ile birlikte koruyucu olarak metabisülfit kullanılır.
 • Şarap içerisinde Asetik Asit oluşumuna neden olan serbest oksijenin engellenmesi için SMBS kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Metabisülfit fiyat olarak, üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatları ile doğru orantılıdır. Üretimde kullanılan Sodyum Kabonat veya Sodyum Hidroksit fiyatı arttıkça fiyatlar artacaktır.

Sodyum Metabisülfit üretimi yapan firmalar, SMBS üretimini artırdıkça bu kimyasal fiyat olarak düşecektir. Üretim azaldıkça fiyat düşecektir.

Bu kimyasalın fiyatları, yeni bir  üretim tesisi kurulduğunda azalacaktır. Çünkü; üretilen SMBS talebi ziyadesiyle karşılayacaktır.

Sodyum Metabisülfit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.