Paylaş •  

 

Sodyum Lignosülfonat

Ürün Belgeleri
SODYUM LİGNOSÜLFONAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Lignosülfonat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Lignosülfonat): C20H24Na2O10S2

Molekül Ağırlığı: 534.5 g/mol

Kimyasal Adı: Lignosülfonik Asit Sodyum Tuzu

CAS Numarası: 8061-51-6

Biyolojik olarak balçık dispersiyonu özelliğine sahiptir. Lignin Sülfonatın sodyum ile yapmış olduğu bileşiktir. Su içerisinde yüksek derecede çözünebilme özelliğine sahip polimerik elektrolittir.

Kalsiyum ve Çinko ile kararlı kompleks bileşikler oluşturabilir. Lignosülfonatlar çimento üretiminde çok önemli özellikleri ortaya koymaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Lignosülfonik Asit Sodyum Tuzu
 • 8061-51-6
 • Lignin Sülfonat
 • Alkali Lignin

Nasıl Üretilir?

Sodyum Lignosülfonat üretimi 2 safhada gerçekleştirilir. 1. Aşamada Kalsiyum Bisülfit’in hamurlaştırma işlemi gerçekleştirilir. Lignin ile reaksiyona sokulur. Lignin molekülündeki hidroksil grubu sülfit veya sülfat ile reaksiyona girmektedir.

Elde edilen atık sıvıya Kalsiyum Oksitin su ile çözeltisinden oluşan kireç sütü eklenir. Elde edilen çözelti süzülür ve ardından yıkama yapılır. Daha sonra Sülfürik Asit eklenir.

Elde edilen çözeltiden Kalsiyum Sülfat süzülerek çıkarılır. Elde edilen Kalsiyum Lignosülfonat daha sonra Sodyum Lignosülfonat’a dönüştürmek için Sodyum Karbonat ile reaksiyona sokulur.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak açık kahverengi veya koyu kahverengi renktedir.

Çözünürlük olarak su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir. Yüksek dağılma kabiliyetine sahiptir.

Toksik bir özelliği bulunmamaktadır.

Aminler ve inorganik hidroksitlerle reaksiyona girmektedir.

Sodyum Lignosülfonat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Çimento üretiminde, çimento içerisindeki suyun azaltılması amacıyla kullanılır. Karışım içerisindeki suyun azalması ile iç kısma çökelme olur. Bu da daha az çimento kullanımına olanak sağlar.
 • Petrol sektöründe, sondaj çamurunun viskozitesini azaltmak için kullanılır. Bu uygulamada sondaj faaliyetleri yürütülürken çamurun hareketliliğini azaltmaktadır.
 • Kauçuk ve sentetik kauçuk malzemelerin bir birine yapıştırılması icin Su bazlı yapıştırıcı imalatında Stabilizör olarak kullanılır.
 • Beton süperplastikleştiricisi olarak kullanılır. Peroksiasetik Asit ile sülfometilasyonun hızlanması sağlanır.
 • Topraklı tarım uygulamalarında, fotosentetik yapraklı besin maddeleri uygulamalarının etkinliğini artırmak için tarımda gübre olarak kullanılır.
 • Su şartlandırma sektöründe su temizleyici ve su arıtma maddesi olarak dispersiyon ajanı olarak kullanılır.
 • Sodyum Lignosülfonat’ın su azaltma etkisi yüzey aktif madde özelliğinden kaynaklanmaktadır. Yuzey aktif maddeler hem hidrofilik hem de hidrofobik yapıya sahiptir. Hidrofilik gruplar farklı yapıya sahip iyonlari ayırmaktır. Bu sayede suyun azaltılması sağlanır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Lignosülfonat fiyat olarak bu kimyasalın üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Lignin fiyatları arttıkça bu kimyasal maddenin fiyatları artacaktır.

Sodyum Lignosülfonat satışı yapan firmalar stoklarını artırdığını Lignosülfonat fiyatları kısa süreli düşüş yaşayacaktır. Bu kimyasal maddenin fiyatları distribütörü olan firmaların politikalarına göre değişmektedir.

Tarım sezonunda sodyum Lignosülfonat kullanımı artmaktadır. Bu sayede Lignosülfonat fiyatları artmaktadır. Kalsiyum Lignosülfonat fiyatına kıyasla daha düşüktür.

Sodyum Lignosülfonat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.