Paylaş •  

 

Bakır Klorür

 BAKIR KLORÜR AMBALAJ
Ürün Belgeleri
BAKIR KLORÜR ANALİZ SERTİFİKASI

Bakır Klorür Nedir?

Molekül Formülü (Bakır Klorür): CuCl2 / CuCl

Molekül Ağırlığı: 134.45 g/mol (CuCl2) ve 99.00 g/mol (CuCl)

Kimyasal Adı: Bakır (I) Klorür/ Bakır (II) Klorür

CAS Numarası: 7758-89-6/7447-39-4

Doğada doğal olarak nantokit olarak oluşan Bakır mineralidir. Bakır +2 ve +1 değerlik aldığı formları bulunan bir bileşiktir.

Klor ile +2 ve +1 değerlik alarak bileşik oluşturur. Bakırın alt Klorürü +1 değerliğe sahiptir. Havada oksitlenmesi sonucunda +2 değerlikli Bakır formuna dönüşerek Bakır (II) Klorür oluşturur.

Susuz olan formu nemli havaya maruz kalması durumunda Dihidrat forma dönüşür.

Asitlerin setlik ve yumuşaklık kategorisi vardır. Bu yumuşak asit sınıfına giren Lewis asidi olarak gösterilir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Cu (I) Klorür
 • Cu (II) Klorür
 • Küprik Klorür
 • CuCl
 • CuCl2
 • Bakır Diklorür
 • Bakır Biklorür
 • Copper (+2) Chloride
 • Dikloro Bakır
 • 7447-39-4
 • 7758-89-6

Nasıl Üretilir?

Bakır Klorür üretimi birkaç yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bunlar arasındaki en önemli yöntem Elemental bakırın Klor gazı ile pişirilerek elde edilebilir. Bu işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Cu + Cl2 (g) 》CuCl2

Bir başka üretim reaksiyonunda Bakır kaynağı olarak Bakır Karbonat kullanılır. Bu üretim prosesinde Bakır Karbonat Hidroklorik Asit ile reaksiyona sokularak işlenir ve sonrasında kristallendirilerek elde edilebilir. Buradaki reaksiyon aşağıdaki gibidir.

CuCO3 + 2HCl 》CuCl2 + CO2 + H2O

Bu reaksiyonda elde edilen tuzu vakum altında ısıtırsak suyunu dehidre edebiliriz.

Bakır Sülfat (CuSO4) tuzlarının sodyum bisülfit veya Sodyum Metabisülfit ile reaksiyonundan da elde edilebilir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak sarımtırak veya kahverengi toz formundadır. Anhidrat formu bu fiziksel görünümü vermektedir. Dihidrat formu ise yeşil kristal katı formundadır.

Erime noktası 630 °C dir.

Çözünürlük olarak Su, metil alkol ve etil Alkolde çözünmektedir. Etil Asetat ve Aseton içerisinde orta düzeyde bir çözünürlüğe sahiptir. Sıcak sülfürik asit içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir.

Yoğunluğu 3.39 g/cm³ tür.

Kararlılık olarak nemli ortamda dihidrat formu oluşabilmektedir.

Aşındırıcı özelliği bulunur. Alüminyum üzerinde Aşındırıcı etkiye sahiptir.

Bakır Klorür Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Tekstil sektöründe boyama ve baskı ürünlerinde mordan olarak kullanılır.
 • Galvanik kaplama banyolarında, Alüminyum üzerinde Bakır kaplamak için kullanılır.
 • Aromatik hidrokarbonların klorlanması için kullanılan bir bileşiktir.
 • Petrol sektöründe koku giderici özelliğinden dolayı, koku giderici ajan olarak kullanılır.
 • Kereste ve ahşap sektöründe koruyucu maddedir.
 • Karbonmonoksit emilimi için gaz analizlerinde kullanılır.
 • Birçok organik reaksiyonda katalizör görevi görmektedir.
 • Katalizör olarak kullanılan birçok bileşiğe göre daha büyük avantajlara sahiptir. Bunlardan bir tanesi daha az toksik olması diğeri ise maliyet avantajı sunmasıdır.
 • Piroteknik maddelerin üretiminde renk verici madde olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Bakır Klorür fiyat olarak üretiminde kullanılan maddelerin fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Dünya çapında Bakır fiyatlarının artması ile fiyatlar artmaktadır. Özellikle şehirleşmenin yükselişi bakır fiyatlarını artırmış bu da bu bileşiğin fiyatlarını yükselişine yol açmıştır.

Bakır Klorür distribütörü olan firmaların stoklarına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Stoklar azaldıkça fiyatlar yükselmektedir.

Copper Chloride satışı üzerindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de Bakır madeni sayısıdır. Maden sayısı zamanla azalmaktadır. Bakır yatakları azaldıkça fiyatlar yükselmektedir.

Bakır Klorür Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.