Paylaş •

Trisodyum Sitrat

TRİSODYUM SİTRAT MOLEKÜL YAPISI

TRİSODYUM SİTRAT AMBALAJTRİSODYUM SİTRAT ABALAJ

TRİSODYUM SİTRAT AMBALAJ 25 KG

Ürün Belgeleri
TRİSODYUM SİTRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Trisodyum Sitrat Nedir?

Molekül Formülü; Na3C6H5O7.nH2O

Molekül Ağırlığı; 258,06 g/mol (Anhidrat) / 294,10 g/mol (Dihidrat)

Kimyasal Adı; Trisodyum Sitrat Anhidrat veya Trisodyum Sitrat Dihidrat

CAS Numarası; 68-04-2 (Anhidrat)/ 6132-04-3

Trisodyum Sitrat sitrik asit’in tribazik bir tuzudur. Trisodyum Sitrat 2 formda bulunur. Bir tanesi anhidrat ve  dihidrat formu olarak bulunur.

Farmakolojik olarak yardımcı maddeler sınıfında yer alır.

Trisodyum Sitrat bazı metal iyonları ile kompleks oluşturma kabiliyeti çok iyidir. Ca2+, Mg2+ ve Fe2+ iyonları ile kompleks oluşturabilir.

Sudaki çözünürlüğü iyidir. Suyun sıcaklığı arttıkça Trisodyum Sitrat çözünürlüğü artar.

Tamponlama özelliği ile pH ayarlama konusunda yetenekli bir kimyasaldır.

Zayıf bir asittir fakat güçlü bir alkali özelliğe sahiptir.

Trisodyum Sitrat, sitrat ile kombine edildiğinde güçlü bir şekilde uyumluluk oluşturan pH tamponu oluşturabilirler.

Sitrat Nedir; Sitozol’e geri taşınması durumunda akıyı azaltmak için glikolizin güçlü bir geri besleme inhibitörüdür. Sitrik Asit esteridir.

Trisodyum Sitrat Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • 1,2,3, Propanetrikarboksilik Asit
 • 2-Hidroksi-trisodyum tuzu
 • Sitrik Asit trisodyum tuzu
 • Sodyum Sitrat
 • Sodyum Sitrat Susuz
 • Eritme Tuzu
 • Sitrat
 • Limon Tuzu

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz beyaz bir kristal görünüme sahiptir. Kokusuz ve serinlik veren tuzlu bir tada sahiptir.

Sitrat 150 °C nin üzerinde ki sıcaklıklarda suyunu kaybetmeye başlar ve ayrışır.

Suda gayet iyi bir çözünürlüğe sahip bileşiktir. Suyun sıcaklığı arttıkça çözünürlüğü de artar.

Yoğunluğu 1.76 g/cm3’tür.

Kararlı bir bileşiktir. Bazlarla, indirgeyici ajanlar, oksitleyici ajanlarla uyuşmayan bir yapıya sahiptir.

Trisodyum Sitrat düşük reaktifliğe sahiptir. Etanolde hemen hemen çözünmeyen bir kimyasaldır.

Toksik etkiye sahip değildir. İyi bir stabiliteye sahiptir.

Nasıl Üretilir?

Trisodyum Sitrat Susuz, Trisodyum sitrat dihidrattan üretilir. Su kristalleri orjinal kristal matrislerin kaybolmasına sebep olmadan bir sistem içerisinde uzaklaştırılır. Ve sonucunda trisodyum sitrat susuz bileşiği oluşur.

Trisodyum Sitrat Dihidrat üretimi kostik soda solüsyonuyla nötürleştirilmesi ve hidrat modu haline kristalleştirilmesi sonucu elde edilir. Kimyasal olarak birçok hidrat formu bilinmektedir. Fakat Trisodyum sitrat dihidrat bunlardan en önemlisidir.

Buradaki Trisodyum sitrat Anhidrat oluşturulma sürecinde Trisodyum Sitrat Dihidratın kontrollü bir şekilde ısıtılma sürecini içermektedir.

İki aşamalı olarak üretilir. İlk olarak nişastalar fermente edilerek üretilir. 2. Aşamada sitrik asit nihai ürünü, yani Trisodyum Sitrat üretmek üzere alkali kimyasal ile nötralize edilir. Ve bazı reaksiyonlar sonucunda Trisodyum Sitrat üretilir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

İki aşamalı olarak üretilir. İlk olarak nişastalar fermente edilerek üretilir. 2. Aşamada sitrik asit nihai ürünü, yani Trisodyum Sitrat üretmek üzere alkali kimyasal ile nötralize edilir. Ve bazı reaksiyonlar sonucunda Trisodyum Sitrat üretilir.

Ciddi derecede göz hasarına ve tahrişine neden olabilecek bir kimyasaldır.

Trisodyum Sitrat kimyasalına temas etme durumunda ellerin bol su ile yıkanması gerekmektedir.

Trisodyum Sitrat göze temas etmesi durumunda bir kaç dakika su ile yıkayınız. Lens kullanılıyorsa çıkarılmalıdır. Rahatsızlık devam ediyorsa tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

Nasıl Depolanır?

Trisodyum Sitrat 25 Kg torbalar veya daha büyük torbalarla paketlenir. Ve nemli olmayan yerlerde depolanmalıdır.

Doğrudan Güneşi görecek şekilde depolanmamalıdır.

Biyolojik olarak parçalanabilir. Büyük miktarda su ile seyreltildiğinde, sodyum sitrat, kısmen sitrat haline dönüştürülür. Sitrat’ın oksijen, ısı, ışık, bakteri ve mikropların etkisiyle sudaki biyolojik bozunmaya maruz kalması çok kolaydır.

Altın Nanopartikülleri Üretiminde Trisodyum Sitrat Kullanımı

Tetrakloroaurik Asit ile Trisodyum Sitrat arasındaki indirgeme reaksiyonlarında nanopartiküller karakterize edilerek sentezlenmektedir. Bu indirgenme reaksiyonları sonucunda altın nanoparçacıklar elde edilmektedir.

Bu üretim prosesinde sitrat iyonları tarafından gerçekleştirilen indirgeme reaksiyonu en önemli faktördür.

Bu süreçteki altın tuzu konsantrasyonu 0.03 mM ile 0.3 mM arasında farklı çözeltiler oluşturulur. Bu reaksiyondaki sodyum sitrat konsantrasyonu 0.17 mM dir. Karıştırma hızı ise 450 rpm olarak gerçekleşir.

Altın tuzu miktarlarını tayin edebilmek için optimum konsantrasyon 0.05-0.1 mM arasında olmalıdır. Bu kimyasal oranlar sonucunda oluşan altın nanopartiküllerinin büyüklükleri yaklaşık olarak 23 nm ile 120 nm arasındadır.

Trisodyum Sitrat’in Pastörize Peynir Üretimindeki Fiziksel Etkileri Ve Kullanımı

Trisodyum Sitrat emülsifiye edici tuz olarak kullanılması durumunda kullanılan Trisodyum Sitrat’ın konsantrasyonu ve peynir ile temas süresine bağlı olarak, peynirin dokusunda, reolojik yapısında ve mikro yapısal özellikleri üzerinde farklı etkilere sahiptir.

Trisodyum Sitrat konsantrasyonunun artması ile peynirin eriyik konsantrasyonu azalmaktadır. Konsantrasyon arttıkça peynirin sertliği artmaktadır. Bekletme süresi arttıkça peynirin erime düzeyi azaltmaktadır. Peynir içerisindeki yağ damlacıklarının boyutu ve floresan mikrograflarının boyutu Trisodyum Sitrat konsantrasyonu ve çözelti içerisindeki bekletme süresi arttıkça azalmaktadır. Ters bir orantı olduğu görülmektedir.

Kalsiyum Fosfat ile pH tamponlamasından kaynaklanan pH düzeyi konsantrasyon arttıkça azalmaktadır. Trisodyum Sitrat konsantrasyonu arttıkça çözünmüş fosfat yüzdesi artmaktadır. Ters orantılı olarak çözünmeyen Ca (Kalsiyum) değeri azalmaktadır.

Pastörize Peynir üretimi yapılırken Trisodyum sitrat’ın kolloidal yapıda bulunan kalsiyum fosfattan şelatlı bir yapıya dönüştürerek kazeini oluşturmaktadır (sitrat-Ca).

Pastörize Peynir üretiminde Trisodyum Sitrat konsantrasyonunun artması ile yağ emulsifikasyonu ve kazein dispersiyonunun iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Kullanım Alanları?

 • Trisodyum Sitrat gıda katkı maddesi olarak en yoğun talebi görmektedir. Gıda sektöründe Gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Gıda sektöründe kullanım amaçları, tatlandırıcı madde olarak, tamponlama malzemesi olarak, emülgatör olarak ve dengeleyici olarak kullanılır.
 • Trisodyum Sitrat, tıbbi alanda, kan transfüzyonlarında, in vitro, anti pıhtılaşma ilaçları, antikoagülan ilaçlar, balgam ilaçları ve diüretik ilaçların üretiminde kullanılır.
 • Siyanürün kullanılmadığı elektro kaplama endüstrisinde Trisodyum sitrat kullanılmaktadır.
 • Deterjanların üretiminde, forfor içermeyen ve fosfat içermeyen sıvı deterjanların üretiminde trimer sodyum fosfata alternatif olarak kullanılır. Deterjan üretimi esnasında, deterjana bir miktar trisodyum sitrat eklenmesi deterjanın temizlik kabiliyetini artıracaktır.
 • Gıda Sektöründe, Reçel, şekerleme, dondurma ve jöle uygulamalarında pH ayarlama maddesi ve emülsifiye edici ajan olarak Trisodyum sitrat olarak kullanılır.
 • Tıbbi alanda alkanize edici kimyasal madde olarak kullanılır. Trisodyum Sitratın buraki sistemsel işleyişi, kan ve idrar içerisindeki aşırı asidi nötralize ederek çalışır. Metabolik asidozun tedavisinde endike olarak davranır.
 • Dilimlenmiş peynir sektöründe en çok kullanılan emülsiyonlaştırıcı kimyasal Trisodyum Sitrat Dihidrat’tır. Sodyum sitrat peynir üretiminde yağların üretiminde bir emülgatör olarak kullanılır.
 • Trisodyum Sitrat gazlı içecekler ve şarapta da kullanılır.
 • Hazır icecek ve içecek karışımlarında tart aroması sağlamak için kullanılır.
 • Susuz Trisodyum Sitrat ürünü hacimce %15 gözeneklidir. Susuz trisodyum sitrat, çeşitli sıvılar ve diğer malzemeleri katarsak başka maddelerle emdirilme işlemi uygulanmak amacıyla kullanılabilir. Bundan dolayı susuz taşıyıcı olarak kullanılabilir. Bu uygulamada gözeneklilik özelliği avantaj sağlar.
 • Bebek maması yapım sürecinde üretim proseslerinde aktif bir şekilde kullanılır.
 • Deniz mahsüllerinin bozulmasını önlemek amacıyla koruyucu madde olarak kullanılır.
 • Sodyum ve potasyum sitratlı stabiliteyi artırmak ve uygun görülen ürünlerde koruyucu etkinliğini artırmak için farmasötik ve kozmetik uygulama yöntemlerinde aktif olarak kullanılan aktif bir tamponlama Trisodyum sitrat’tır.
 • Trisodyum sitrat antioksidan olarak kullanılmasının sebebi, sitrat iyonu eser metal iyonları için güçlü bir kenetlenme yapmasından kaynaklanmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Trisodyum Sitrat fiyatı genel olarak her yıl %15 civarına artmaktadır. Susuz Trisodyum Sitrat, trisodyum sitrat dihidrattan daha yüksektir.

Trisodyum Sitrat fiyatları büyük çoğunlukla sitrik asit fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda sitrik asit’in üretim femantasyonunda kullanılan diğer girdilerin fiyatlarında ki değişim de fiyatları etkilemektedir.

Bu kimyasalın fiyatları kullanım alanlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak değişmektedir. Yani kullanım alanı arttıkça trisodyum sitrat fiyatı da artar.

Trisodyum Sitrat satışı yapan firmalar’ın stokları arttıkça fiyatlar artış gösterecektir.

Trisodyum Sitrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.