Paylaş •  

 

Trisodyum Sitrat

TRİSODYUM SİTRAT MOLEKÜL YAPISI
TRİSODYUM SİTRAT AMBALAJ 
TRİSODYUM SİTRAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

TRİSODYUM SİTRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Trisodyum Sitrat Nedir?

Molekül Formülü (Trisodyum Sitrat); Na3C6H5O7.nH2O

Molekül Ağırlığı; 258,06 g/mol (Anhidrat) / 294,10 g/mol (Dihidrat)

Kimyasal Adı; Trisodyum Sitrat Anhidrat veya Trisodyum Sitrat Dihidrat

CAS Numarası; 68-04-2 (Anhidrat)/ 6132-04-3

Sitrik asit’in tribazik bir tuzudur. 2 formda bulunur. Bir tanesi anhidrat ve  dihidrat formu olarak bulunur.

Farmakolojik olarak yardımcı maddeler sınıfında yer alır.

Bazı metal iyonları ile kompleks oluşturma kabiliyeti çok iyidir. Ca2+, Mg2+ ve Fe2+ iyonları ile kompleks oluşturabilir.

Sudaki çözünürlüğü iyidir. Suyun sıcaklığı arttıkça Trisodyum Sitrat çözünürlüğü artar.

Tamponlama özelliği ile pH ayarlama konusunda yetenekli bir kimyasaldır. Emülsüfiye etme özellikleri bulunur.

TSA ise nemi emme, toz topaklaklaşmasını önleme ve kullanıldığı ürünün raf ömrünü uzatabilir.

Zayıf bir asittir fakat güçlü bir alkali özelliğe sahiptir.

Sitrat ile kombine edildiğinde güçlü bir şekilde uyumluluk oluşturan pH tamponu oluşturabilirler.

Sitrat Nedir; Sitozol’e geri taşınması durumunda akıyı azaltmak için glikolizin güçlü bir geri besleme inhibitörüdür. Sitrik Asit esteridir.

E Kodu: E331 dir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • 1,2,3, Propanetrikarboksilik Asit
 • 2-Hidroksi-trisodyum tuzu
 • Sitrik Asit trisodyum tuzu
 • Sodyum Sitrat
 • Sodyum Sitrat Susuz
 • Eritme Tuzu
 • Sitrat
 • Limon Tuzu
 • Sodyum Sitrat Anhidrat

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz beyaz bir kristal görünüme sahiptir. Kokusuz ve serinlik veren tuzlu bir tada sahiptir.

Sitrat 150 °C nin üzerinde ki sıcaklıklarda suyunu kaybetmeye başlar ve ayrışır.

%5 lik sulu çözeltisi yaklaşık pH=8.5 düzeyindedir. Bu en önemli özellikleri arasındadır.

Suda gayet iyi bir çözünürlüğe sahip bileşiktir. Suyun sıcaklığı arttıkça çözünürlüğü de artar.

Yoğunluğu 1.76 g/cm3’tür.

Kararlı bir bileşiktir. Bazlarla, indirgeyici ajanlar, oksitleyici ajanlarla uyuşmayan bir yapıya sahiptir.

Trisodyum Sitrat düşük reaktifliğe sahiptir. Etanolde hemen hemen çözünmeyen bir kimyasaldır.

Toksik etkiye sahip değildir. İyi bir stabiliteye sahiptir.

Trisodyum Sitrat Nasıl Üretilir?

Susuz form, Trisodyum sitrat dihidrattan üretilir.Trisodyum sitrat dihidrattan üretilir. Su kristalleri orjinal kristal matrislerin kaybolmasına sebep olmadan bir sistem içerisinde uzaklaştırılır. Ve sonucunda susuz bileşiği oluşur.

Dihidrat üretimi kostik soda solüsyonuyla nötürleştirilmesi ve hidrat modu haline kristalleştirilmesi sonucu elde edilir. Kimyasal olarak birçok hidrat formu bilinmektedir. Fakat dihidrat formu bunlardan en önemlisidir.

Buradaki Anhidrat oluşturulma sürecinde Dihidrat formunun kontrollü bir şekilde ısıtılma sürecini içermektedir.

İki aşamalı olarak üretilir. İlk olarak nişastalar fermente edilerek üretilir. 2. Aşamada sitrik asit nihai ürünü, yani TSC üretmek üzere alkali kimyasal ile nötralize edilir. Ve bazı reaksiyonlar sonucunda TSC üretilir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

İki aşamalı olarak üretilir. İlk olarak nişastalar fermente edilerek üretilir. 2. Aşamada sitrik asit nihai ürünü, yani Trisodyum Sitrat üretmek üzere alkali kimyasal ile nötralize edilir. Ve bazı reaksiyonlar sonucunda TSC üretilir.

Ciddi derecede göz hasarına ve tahrişine neden olabilecek bir kimyasaldır.

Bu kimyasala temas etme durumunda ellerin bol su ile yıkanması gerekmektedir.

Göze temas etmesi durumunda bir kaç dakika su ile yıkayınız. Lens kullanılıyorsa çıkarılmalıdır. Rahatsızlık devam ediyorsa tıbbi yardıma başvurulmalıdır.

Nasıl Depolanır?

Trisodyum Sitrat 25 Kg torbalar veya daha büyük torbalarla paketlenir. Ve nemli olmayan yerlerde depolanmalıdır.

Doğrudan Güneşi görecek şekilde depolanmamalıdır.

Biyolojik olarak parçalanabilir. Büyük miktarda su ile seyreltildiğinde, sodyum sitrat, kısmen sitrat haline dönüştürülür. Sitrat’ın oksijen, ısı, ışık, bakteri ve mikropların etkisiyle sudaki biyolojik bozunmaya maruz kalması çok kolaydır.

Altın Nanopartikülleri Üretiminde Trisodyum Sitrat Kullanımı

Tetrakloroaurik Asit ile Trisodyum Sitrat arasındaki indirgeme reaksiyonlarında nanopartiküller karakterize edilerek sentezlenmektedir. Bu indirgenme reaksiyonları sonucunda altın nanoparçacıklar elde edilmektedir.

Bu üretim prosesinde sitrat iyonları tarafından gerçekleştirilen indirgeme reaksiyonu en önemli faktördür.

Bu süreçteki altın tuzu konsantrasyonu 0.03 mM ile 0.3 mM arasında farklı çözeltiler oluşturulur. Bu reaksiyondaki sodyum sitrat konsantrasyonu 0.17 mM dir. Karıştırma hızı ise 450 rpm olarak gerçekleşir.

Altın tuzu miktarlarını tayin edebilmek için optimum konsantrasyon 0.05-0.1 mM arasında olmalıdır. Bu kimyasal oranlar sonucunda oluşan altın nanopartiküllerinin büyüklükleri yaklaşık olarak 23 nm ile 120 nm arasındadır.

Trisodyum Sitrat’in Pastörize Peynir Üretimindeki Fiziksel Etkileri Ve Kullanımı

Trisodyum Sitrat emülsifiye edici tuz olarak kullanılması durumunda kullanılan TSC konsantrasyonu ve peynir ile temas süresine bağlı olarak, peynirin dokusunda, reolojik yapısında ve mikro yapısal özellikleri üzerinde farklı etkilere sahiptir.

TSC konsantrasyonunun artması ile peynirin eriyik konsantrasyonu azalmaktadır. Konsantrasyon arttıkça peynirin sertliği artmaktadır. Bekletme süresi arttıkça peynirin erime düzeyi azaltmaktadır. Peynir içerisindeki yağ damlacıklarının boyutu ve floresan mikrograflarının boyutu Sitrat konsantrasyonu ve çözelti içerisindeki bekletme süresi arttıkça azalmaktadır. Ters bir orantı olduğu görülmektedir.

Kalsiyum Fosfat ile pH tamponlamasından kaynaklanan pH düzeyi konsantrasyon arttıkça azalmaktadır. Konsantrasyonu arttıkça çözünmüş fosfat yüzdesi artmaktadır. Ters orantılı olarak çözünmeyen Ca (Kalsiyum) değeri azalmaktadır.

Pastörize Peynir üretimi yapılırken Trisodyum sitrat’ın kolloidal yapıda bulunan kalsiyum fosfattan şelatlı bir yapıya dönüştürerek kazeini oluşturmaktadır (sitrat-Ca).

Pastörize Peynir üretiminde Trisodyum Sitrat konsantrasyonunun artması ile yağ emulsifikasyonu ve kazein dispersiyonunun iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Trisodyum Sitrat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Trisodyum Sitrat gıda katkı maddesi olarak en yoğun talebi görmektedir. Gıda sektöründe Gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Gıda sektöründe kullanım amaçları, tatlandırıcı madde olarak, tamponlama malzemesi olarak, emülgatör olarak ve dengeleyici olarak kullanılır.
 • Magnezyum ile yapılan temizleme bileşimlerinde güçlendirici maddedir.
 • Trisodyum Sitrat, tıbbi alanda, kan transfüzyonlarında, in vitro, anti pıhtılaşma ilaçları, antikoagülan ilaçlar, balgam ilaçları ve diüretik ilaçların üretiminde kullanılır.
 • Siyanürün kullanılmadığı elektro kaplama endüstrisinde kullanılmaktadır.
 • Deterjanların üretiminde, forfor içermeyen ve fosfat içermeyen sıvı deterjanların üretiminde trimer sodyum fosfata alternatif olarak kullanılır. Deterjan üretimi esnasında, deterjana bir miktar trisodyum sitrat eklenmesi deterjanın temizlik kabiliyetini artıracaktır.
 • Gıda Sektöründe, Reçel, şekerleme, dondurma ve jöle uygulamalarında pH ayarlama maddesi ve emülsifiye edici ajan olarak kullanılır.
 • Tıbbi alanda alkanize edici kimyasal madde olarak kullanılır. Buraki sistemsel işleyişi, kan ve idrar içerisindeki aşırı asidi nötralize ederek çalışır. Metabolik asidozun tedavisinde endike olarak davranır.
 • Dilimlenmiş peynir sektöründe en çok kullanılan emülsiyonlaştırıcı kimyasal Dihidrat formudur. Sodyum sitrat peynir üretiminde yağların üretiminde bir emülgatör olarak kullanılır.
 • Trisodyum Sitrat gazlı içecekler ve şarapta da kullanılır.
 • Hazır icecek ve içecek karışımlarında tart aroması sağlamak için kullanılır.
 • Susuz Sitrat ürünü hacimce %15 gözeneklidir. Susuz sitrat, çeşitli sıvılar ve diğer malzemeleri katarsak başka maddelerle emdirilme işlemi uygulanmak amacıyla kullanılabilir. Bundan dolayı susuz taşıyıcı olarak kullanılabilir. Bu uygulamada gözeneklilik özelliği avantaj sağlar.
 • Antifriz üretiminde Glikol’ün termal stabilizasyonunun korunması amacıyla belli oranda Trisdoyum Sitrat kullanılır. Bu sayede glikolün bozulmasını engellenebilir.
 • Bebek maması yapım sürecinde üretim proseslerinde aktif bir şekilde kullanılır.
 • İlaç sektöründe silikon dioksit ve diğer bazı kimyasallar ile birlikte kullanılarak karın ağrısı tedavisi için üretilen damlaların üretiminde kullanılır.
 • Deniz mahsüllerinin bozulmasını önlemek amacıyla koruyucu madde olarak kullanılır.
 • Süt proteini jeli hazırlamak için, protein jeli hazırlamak için kullanılır.
 • Sodyum ve potasyum sitratlı stabiliteyi artırmak ve uygun görülen ürünlerde koruyucu etkinliğini artırmak için farmasötik ve kozmetik uygulama yöntemlerinde aktif olarak kullanılan aktif bir tamponlama yapabilme kabiliyetine sahiptir.
 • Antioksidan olarak kullanılmasının sebebi, sitrat iyonu eser metal iyonları için güçlü bir kenetlenme yapmasından kaynaklanmaktadır.
 • Soyulmuş patatesler enzimatik esmerleşmeye maruz kalmaktadır. Bunu önlemek için 45-65 °C sıcaklıkta Sodyum Eritorbat çözeltisine daldırma işlemi yapılır. Daha sonra patateslerin nötralize edilmesi gerekir. Bunun için trisodyum sitrat tuzu kullanılır.
 • Meyve aromalı enerji içeceklerinin imalatında sitrik asit ile birlikte asitlik düzenleyici olarak kullanılır.
 • Orta nemde pişirilmiş gıdalarda ki suyun aktifligini kontrol etmek için tuz ile harmanlanmış olarak kullanılır.
 • Patates yüzeyine oksijenin ulaşmasını engelleyerek kararma reaksiyonunun gerçekleşmesini engeller.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Trisodyum Sitrat fiyatı genel olarak her yıl %15 civarına artmaktadır. Susuz form, dihidrattan daha yüksektir.

Trisodyum Sitrat fiyatları büyük çoğunlukla sitrik asit fiyatlarına bağlı olarak değişmektedir. Aynı zamanda sitrik asit’in üretim femantasyonunda kullanılan diğer girdilerin fiyatlarında ki değişim de fiyatları etkilemektedir.

Bu kimyasalın fiyatları kullanım alanlarının yaygınlaşmasına bağlı olarak değişmektedir. Yani kullanım alanı arttıkça trisodyum sitrat fiyatı da artar.

Trisodyum Sitrat satışı yapan firmalar’ın stokları arttıkça fiyatlar artış gösterecektir.

Trisodyum Sitrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.