Paylaş •  

 

Magnezyum Sitrat

MAGNEZYUM SİTRAT AMBALAJ

Magnezyum Sitrat Nedir?

Molekül Formülü (Magnezyum Sitrat): C12H10Mg3O14

Molekül Ağırlığı: 451.12 g/mol

Kimyasal Adı: Trimagnezyum Sitrat

CAS Numarası: 3344-18-1

Magnezyum vücutta bulunan en yaygın minerallerin arasında yer almaktadır.

Magnezyum mineralleri arasında yer alan sitrat türevi olan en önemli maddelerden bir tanesidir. Bu bileşikte magnezyum elementi katartik etkilere sahiptir.

Magnezyum Sitrat düşük hacme sahip ozmotik özellikteki katartik ajandır. İlaç uygulamalarında kullanılan inaktif bir bileşendir.

Sitrik Asidin magnezyum tuzudur. Birçok ciltte bulunan bir bileşiktir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Magnezyum Disitrat
 • Trimagnezyum Sitrat
 • 1,2,3-Propanetrikarboksilik Asit,2-Magnezyum Tuzu
 • Sitrik Asit Magnezyum Tuzu
 • Trimagnezyum Disitrat

Nasıl Üretilir?

Magnezyum Sitrat üretimi, magnezyum karbonat ve sitrik asit’in reaksiyonu ile elde edilmektedir. Üretimi sürecinde magnezyum oksit de magnezyum kaynağı olarak kullanabilir.

Öncelikle Sitrik Asit bir tankta su içerisinde çözünür. Sitrik Asidin tamamen çözünmesi için buhar çıkışı ile birlikte sıcaklık 70 °C ye çıkarılır.

Sitrik Asidin çözünme işlemi gerçekleştikten sonra stokiyometrik oranda gıdaya uygun magnezyum oksit reaktör içerisine eklenir. Reaksiyon Ekzotermiktir. Yüksek miktarda ısı açığa çıkmaktadır.

Üretim sürecinde reaksiyonun devam etmesi ile beyaz bir çökelti meydana gelir. Çözelti içerisinde ki katı madde süzülür ve kurutulur. Kurutma sıcaklığı 150 °C ye ayarlanır. Kurutma işlemi yaklaşık 50 saat üzerindedir. Bu sayede magnezyum sitrat içerisindeki su tamamen uçurulmuş olacaktır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz toz formundadır.

Erime noktası 185 °C dir.

Yoğunluğu konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

Su içerisindeki çözünürlüğü düşüktür. Seyreltik asit içerisinde iyi bir çözünürlüğe sahiptir. Örneğin hidroklorik Asit, nitrik asit ve sülfürik asit içerisinde çözünebilir.

Magnezyum Sitrat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Ticari alanda çok büyük öneme sahip, hafif özellikte ki Magnezyum-Alüminyum alaşımlarının imalatında kullanılan bir element olan Magnezyum elementidir.
 • Vücutta emilimi kolay olmasından dolayı nitrik oksitin sentez aktivitesini uyarma kabiliyetine sahiptir. Bu nedenle diğer magnezyum bileşiklerine kıyasla bu alanda kullanımı daha uygundur.
 • Bünyede trombosit aktive edici faktörün biyosentezinin uyarılmasında önemli etkilere sahiptir.
 • Nitrik Oksit ve Trombosit aktive edici faktörün vücut içerisinde bazı etkileri bulunur. Nitrik oksit bağırsak salgılanmasını uyarabilirken, trombosit aktive edici faktör ise gastrointestinal faaliyetlerin artmasına katkıda bulunmaktadır.
 • Müshil ilaçlarının imalatında etken madde olarak kullanılır. Bunun için doğru magnezyum kaynağının tercih edilmesi gereklidir.
 • Tablet formüllerinde magnezyum kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Magnezyum Sitrat fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Sitrik Asit fiyatları ve magnezyum oksit fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşik fiyatları olarak artacaktır.

Magnezyum sitrat distribütörü olan firmalar stoklarını arttırdıkça fiyatlar kısa süreli düşüş yaşayacaktır.

Dünyadaki magnezyum madenlerinin azalması ile fiyatlar yükselişe geçmiştir. Özellikle üretimindeki yüksek enerji maliyetleri bu kimyasal maddenin fiyatları üzerinde önemli bir etkendir.

Magnezyum Sitrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.