Paylaş •  

 

Hidrazin Hidrat (Hydrazine Hydrate)


HİDRAZİN HİDRAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

HİDRAZİN HİDRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Hidrazin Hidrat (Hydrazine Hydrate) Nedir?

Molekül Formülü (Hidrazin Hidrat (Hydrazine Hydrate)): H6N2O

Molekül Ağırlığı: 50.061 g/mol

Kimyasal Adı: Hidrazinyum Hidroksit

CAS Numarası: 7803-57-8

İndirgeyici ajan özelliğine sahip bileşiktir. Ticari olarak üretimi %100 saf olarak gerçekleştirilir. Fakat kullanıcılar veya satıcılar tarafından belirli konsantrasyonlarda seyreltilerek daha farklı konsantrasyonlarda Hidrazin Hidrat (Hydrazine Hydrate) elde edilir.

Oksijen tutucu özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği ile oksidasyonu engelleyerek korozyonun oluşumunu inhibe etme kabiliyeti bulunmaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

  • Hidrazin Hidroksit
  • Hidrazinyum Hidroksit
  • Hidrazin Monohidrat
  • Hidrazinyum Hidroksit Çözeltisi
  • H2O
  • Hidrazin Su
  • %35 lik Çözeltisi
  • %100 Form

Nasıl Üretilir?

Hidrazin Hidrat Üretimi Hidrazin Sülfatın (N2H4.H2SO4) ün Sodyum Hidroksit (NaOH) ile reaksiyona sokulmasıyla elde edilmektedir. Reaksiyon sürecinden sonra elde edilen ham ürün nitrojen altında damıtılarak saflaştırılır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak renksiz duman yayan bir sıvı olarak bulunur. Koku olarak zayıf bir kokuya sahiptir.

Yoğunluğu 1.032 g/mlt dir.

Kaynama noktası 119 °C dir.

Erime noktası -51.7 °C dir.

Çözünürlük olarak metil alkol ve kloroform içerisinde çözünür. Fakat su içerisindeki çözünürlüğü düşüktür.

Kararlılık olarak oksitleyici maddelerle uyumlu değildir. Alkali kimyasallar ile uyumsuzdur. Yanıcı özelliğe sahiptir.

Hidrazin Hidrat (Hydrazine Hydrate) Kullanım Alanları Nerelerdir?

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Hidrazin Hidrat fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Hidrazin Sülfat ve sodyum hidroksit fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Son yıllarda kullanım alanlarının artması ile hidrazin hidrat (hydrazine hydrate) fiyat olarak artmıştır.

Hidrazin Hidrat distribütörü olan firmaların stokları azaldıkça fiyatlar artacaktır.

Hidrazin Hidrat (Hydrazine Hydrate) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.