Paylaş •  

 

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)

SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT MOLEKÜL YAPISI
 SODYUM FORMALDEHİT SÜLFOKSİLAT RONGALİT C AMBALAJ

Ürün Belgeleri

SODYUM FORMALDEHİT SÜKFOKSİLAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C)); CH3NaO3S / CH3NaO3S.2H2O

Molekül Ağırlığı; 118,09 g/mol

Kimyasal Adı; Rongalite

CAS Numarası; 149-44-0/ 6035-47-8 (DİHİDRAT)

2 formda bulunur. Susuz ve 2 sulu form olarak ayrılmaktadır.

Fonksiyonları ile mülgatör özelliği katabilir, Aynı zamanda katalizör etkisi yaratır. Hammadde olarak kullanılabilir. Rongalit C azaltıcı ajan etkisi vardır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Sodyum Hidroksimetansülfinat
 • Sodyum Formaldehitilsülfoksilat
 • Formaldehitil Sülfoksilat
 • Formaldehitilsülfoksilat Dihidrat
 • Formaldehitilsülfoksilat Monosodyum Tuzu
 • Rongalite
 • Rongalit
 • Sodyum Hidroksimetan Sülfat
 • Sodyum Metansülfoksilat
 • Natrium Hidroksimetansülfinat
 • Metansülfinik Asit, hidroksi-,monosodyum tuzu
 • Hidroksimetansülfinik Asit Sodyum Tuzu
 • SODİUM FORMALDEHYDESULFOXYLATE
 • Sodyum Oksimetansülfinik Asit
 • Sodyum (Hidroksimetil) sülfinat
 • Sodyum Oksimetilen Sülfoksilat

Nasıl Üretilir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat üretimi aşağıda küçük bir ölçekte belirtilmektedir. Bu üretim ticari amaçlı endüstriyel üretim sürecine çok benzer fakat mikro düzeydedir.

Üretim sürecinde 1 Mol Formaldehit, Sodyum Hidroksit varlığı ile 1 mol Hidrosülfit üzerine etki ederek çok farklı bir reaksiyonun meydana geldiği tespit edilmiştir.

1 mol Sodyum Hidrosülfit Solüsyonu, 1 mol Sodyum Hidroksit çözeltisi ve 1 mol formaldehit çözeltisi çalkalanırsa egzotermik rekasiyon meydana gelmektedir. Rongalit C üretiminde, soğukta indigo karmin solüsyonuna nazaran çözeltinin indirgenme potansiyeli bir süre sonra kaybolmaktadır.

Devam eden süreçte çözelti eşit hacimdeki alkol ile karıştırılırsa nötr haldeki sodyum hidrosülfit çökecektir. Bu çözelti buharlaştırıldığında şurup formunda bir kimyasal oluşmaktadır.

Bu süreçte sıcak etanolün yanı sıra çok fazla çözündüğü sudan tekrar kristalize edilmiştir. Sodyum Formaldehit Sülfoksilat bu aşamada ilk olarak prizma şeklinde kristaller oluşur. Daha sonrasında ise büyük boyda simli yapraklar meydana gelir. Burada oluşan kimyasal NaSCO3H3•2H2O formülünü oluşturmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir;

CH2O + Na2S2O4 +NaOH 》NaSCO3H3 + Na2SO3 dir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel ve sert beyaz katı formdadır.

Erime noktası 63-64 °C dir.

Isıtılarak ayrışması durumunda Sülfür Oksitler ve Sodyum Oksitler zehirli dumanları yayar. Rongalit C alkali özelliğe sahiptir.

pH değeri olarak 9,5-10,5 dur.

Erime noktası 120 °C

Çözünürlüğü 20 °C de 50 g/L. Çok ağır kokulu bir kimyasaldır.

Parlama Noktası 100 °C den yüksektir.

Kararlı bir kimyasaldır. Güçlü oksitleyici maddeler ile uyumsuzdur.

İnsan sağılığına etkileri nelerdir?

Cilt tahrişine neden olabilir. Aynı zamanda ciddi göz tahrişine neden olabilecek kimyasal etkilere sahiptir. Solunum tahrişine neden olabilir.

Rongalit C’nin büyük etkilerinden bir tanesi genetik kusurlara sebep olduğu düşünülmektedir.

Çalışma yapılırken koruyucu eldiven kullanılmalıdır. Dumanını solumaktan kaçınılmalıdır.

El ve yüze temas etmesi durumunda 1 kaç dakika su ile yıkanması gerekmektedir.

Nasıl Depolanır?

Serin ve kuru bir yerde depolanmalıdır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat 25 Kg’lık  ambalajlar halinde depolanır.

Doğrudan Güneş görmeyen , Güneşten uzak alanlarda depolanmalıdır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) katalizör,  Emülgatör, Hammadde ve Azaltıcı Ajan olarak fonksiyonel özelliklere sahiptir.
 • İlaç, tekstil, kauçuk, plastik ve yapıştırıcı sektöründe aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Plastik sektöründe imalat yapılırken katalizör olarak polimerizasyon regülatörü olarak Rongalit C kullanılır.
 • Kauçuk imalatında redoks aktivatörü olarak kullanılır.
 • Redoks-katalizli polimerizasyon için indirgeyici madde olarak kullanılır. Yani aynı zamanda indirgen maddedir.
 • Boya imalatında boya hammaddesi olarak kullanılır.
 • Tekstil sektöründe sıyırma ve tahliye maddesi olarak sodyum formaldehit sülfoksilat kullanılır.
 • VAT boyama işlerinde indirgeyici madde olarak kullanılır.
 • Sabun ve pekmez imalatında ağartıcı madde olarak Rongalit C kullanılır.
 • Bazı farmasötik ilaç imalatında antioksidan madde olarak kullanılır.
 • Civa zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılan ilaçların içerisinde aktif madde olarak kullanılmaktadır.
 • Gıda sektöründe kullanılan ambalajların yapıştırıcı ürünlerinin imalatında Rongalit C kullanılmaktadır.
 • Sulu yağlı gıdalarla temas halindeki kağıt karton imalatındaki polimerizasyon sürecinde  katalizör etkisinden dolayı kullanılmaktadır.
 • Gıda kaplarının kapatma contalarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Tekrarlanan kullanım için gıda ile temas eden kauçuk ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Gıda ile temas eden ürünlerin imalatında emülgatör madde olarak sodyum formaldehit sülfoksilat kullanılır.
 • Tekstil sektöründe yumuşak ve esnek kumaşlar elde edebilmek için kullanılan kimyasallar arasındadır. Bu özelliği sayesinde kumaşlar rahat ve esnek bir giyim sağlamaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatları, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına paralel olarak değişmektedir.

Fiyat olarak formaldehit, sodyum hidroksit ve sodyum hidrosülfit fiyatları arttıkça Rongalit C fiyatı da artmaktadır.

Sanayinin gelişimi ile uzun süredir artan bir eğilim sergilemektedir.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) fiyatı kullanım alanları arttıkça artmaktadır.

Sodyum Formaldehit Sülfoksilat (Rongalit C) Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.