Paylaş •  

 

Sodyum Hidrosülfit

SODYUM HİDROSÜLFİT MOLEKÜL YAPISI
SODYUM-HİDROSÜLFİT-AMBALAJSODYUM HİDROSÜLFİT AMBALAJ 50 Kg
Ürün Belgeleri
SODYUM HİDROSÜLFİT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Hidrosülfit Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Hidrosülfit); Na2S2O4

Molekül Ağırlığı; 174,107g/mol

Kimyasal Adı; Sodyum Ditionit

CAS Numarası; 7775-14-6

Sodyum hidrosülfit farklı sodyum ditionit seviyesine sahip farklı konsantrasyonlarda bulunabilen akışkan, kuru ve beyaz bir kimyasaldır. İnorganik bir tuzdur.

Çok güçlü indirgeyici bir maddedir. Katı, toz veya kristal formdadır.

Bir başka kimyasal bileşiğin varlığında, o kimyasal bileşiğe kükürt (S) eklemesi yöntemi ile çalışır. Burada sodyum ditionit diğer bileşik veya bileşiklere kükürt (S) vererek, elektron ve sülfonatlayıcı madde verir. Bu sayede diğer bileşenleri kimyasal olarak azaltır ve indirgeyici madde olarak görev yapar.

Ticari olarak piyasada bulunan hidro ağırlıkça %85-%90 aralığında Sodyum Ditionit içerir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Sodyum Ditionit
 • Sodyum Süfoksinat
 • Disodyum Hidrosülfit
 • Disodyum Ditionit
 • Ditiyonit de sodyum
 • Sodyum Ditionit (Na2(S2O4))
 • Sodyum Ditionit (Na2S2O4)
 • Natrium dithionit
 • Ditionito de sodio
 • Ditiyonlu asit, sodyum tuzu(1:2)
 • Disodyum ditiyonat
 • Sodyum Hiposülfit
 • Vatrolite

Nasıl Üretilir?

Sodyum Hidrosülfit üretimi 2 ana reaksiyon ve 4 ana madde girdisi ile sağlanmaktadır. Ana kimyasal madde girdileri aşağıdaki gibidir.

 • Çinko(Zn) tozu
 • Soda Külü(Na2CO3)
 • Kükürt Dioksit(SO2)
 • Sodyum Klorür(NaCl)

Bu kimyasalların reaksiyonları sırası ile aşağıdaki şekilde ilerlemektedir.

 1. Reaksiyon

Zn + 2SO2 + H2O 》 ZnS2O4

 1. Reaksiyon

ZnS2O4 + Na2CO》ZnCO3 + Na2S2O4

Sodyum Hidrosülfit Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Hidro, Kükürt Dioksite benzeyen bir kokuya sahip kimyasaldır. Beyaz veya açık sarı kristalimsi yapıda katı formdadır.

Sodyum Hidrosülfit kararlı bir kimyasal değildir. Kendiliğinden hava ve nem ile temasında ısınmaktadır. Bu ısı ile etrafında bulunan yanıcı maddeleri tutuşturabilir.

Erime noktası 52 °C dir.

Hidrosülfit özünürlük olarak suda çok çözünür. Alkolde ise hafif çözünürlüğe sahiptir. Asitlerde çözünmemektedir.

20 °C de 100 gr su içerisinde 24.1 gr çözünürlüğe sahiptir.

Yoğunluğu 2.4 gr/cm3 tür.

Kullanımında, depolanmasında toz ve aerosol oluşmaması sağlanmalı. Uygun havalandırma sistemi kurulmalıdır.  Yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır.

İnsan Sağlığına Etkileri Nasıldır?

Yüksek derecede tehlikeli maddedir. Kapalı kap içerisinde son derece kararlıdır. Katı sodyum hidrosülfit kapalı kaplarda muhafaza edildiği sürece kararlıdır. Ancak katı hava veya neme maruz kaldığında veya az miktarda su ile temas ettiğinde ayrışabilen çok reaktif bir kimyasal özelliğe sahiptir. Bu ayrışma sonucunda, sodyum hidrosülfit kendiliğinden tutuşma ve çevreye zehirli SO2’nin salınması ile neticelenecektir.

Kimyasal olarak Oksitleyicilerle reaksiyona girmesi sonucu yanar veya patlayabilir. Hidro, bazı kimyasallar ile reaksiyonu tehlikeli olacağından güncel msds bilgilerinin incelenmesi gerekmektedir.

Asitlerle reaksiyonu zehirli gaz açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle malzemeleri kullanırken son derece dikkat edilmelidir.

Depolaması Nasıl Yapılır?

Sodyum Hidrosülfit kapalı temiz varillerde veya dökme konteynırlarda bulundurulmalı ve saklanmalıdır. Asitlerden, Nemden, oksitleyici kimyasallardan uzak tutulmalıdır. Yanıcı organik maddelerden uzak tutulmalıdır.

Isıdan, Güneş Işığından, kıvılcımların oluşma ihtimali olan yerlerden ve çıplak alevlerin olduğu yerlerden uzakta muhafaza edilmelidir.

Sodyum Hidrosülfit kaynaklı bir yangın olması durumunda, yangını söndürmek için bol miktarda su kullanılması gerekmektedir.

Sodyum Ditionit Çeşitleri Nelerdir?

Piyasada çok farklı özelliklerde hammaddeler bulunmaktadır. Bunlar arasında çin menşei, Belçika  menşei, Hindistan menşei, İtalyan menşei ve Alman menşei olmak ise Sodyum Ditionit bulunmaktadır. Bunlar arasında İtalyan ve Alman üretimi hidrosülfitler yaklaşık %90 konsantrasyona sahiptir. Çin menşei hidrosülfitler yaklaşık %74 konsantrasyona sahiptir.

Sodyum Hidrosülfit Kullanım Alanları Nerelerdir?

Sodyum Hidrosülfit aşağıdaki 3 amaç için endüstride kullanılmaktadır.

 1. İndirgeyici bir madde olarak, elektron vererek diğer bileşenleri azaltmak için kullanılır.
 2. Sülfona edici madde olarak, başka bir kimyasal bileşiğe kükürt(S) ekleyerek işlem görür.
 3. Bir ürün veya kimyasal içerisine bir katyon veya sodyum katmaktadır.
 • Kağıt hamuru endüstrisinde geri dönüştürülmüş kağıt liflerinin ağartılmasını veya renksizleştirme işlemi için parlatılmasını için sodyum hidrosülfit kullanılmaktadır.
 • Kaolin kilini aydınlatmak için sodyum hidrosülfit’in indirgeme etkisinden faydalanılmaktadır.
 • Sodyum Hidrosülfitin Tekstildeki birincil kullanım alanı indigo boyaların ve vat boyalarının işlenmesinde kullanılmaktadır. Burada vat boyaları ve kükürt içeren boyaların indirgenmesi için kullanılmaktadır. Sodyum Ditionit kullanılarak yapılan bu indirgeme reaksiyonunun amacı, suda çözülebilen ve tekstil kumaşı için büyük bir afiniteye sahip olan boyaların löko bileşenlerini oluşturmaktır.
 • Tek başına bu işlem için %100 etki yaratmadığından dolayı, bunun için ek olarak Hidrojen Peroksit, Sodyum Hipoklorit ve Sodyum Klorit eklenmektedir.
 • Kağıt hamuru ve kağıt sektöründe, katkı maddesi veya indirgeyici madde olarak Sodyum Hidrosülfit kullanılmaktadır.
 • Tekstil kumaşının renginden sorumlu olan alkol ve karbonil gruplarının fonksiyonunu azaltan kimyasal sodyum hidrpsülfit’tir.
 • Tekstil sektöründe renk indirgeyici madde olarak kullanılmaktadır. Bu özelliği ile malzemelerin renkleri açılması sağlanır.
 • Su arıtma sistemlerinde, ağartma ortamlarında beyaz kumaşlarda demir flaş kontrolü için sodyum hidrosülfit kullanılmaktadır.
 • Gaz arıtma sistemlerinde kullanılmaktadır.
 • Polimerler, mehlika, kimyasal işleme, temizleyiciler, kil, deri yiyecek ve içeceklerde yoğun olarak kullanılmaktadır.
 • Halı yıkama sektöründe halılara parlaklık vermek için kullanılır. Halıda iç içe geçmiş renklerin düzeltilmesi için kullanılır.
 • Çimento içerisinde bulunan Krom (VII) değerini indirgemek için kullanılır. Bazen Demir Sülfat Heptahidrat‘da kullanılmaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Hidrojensülfit fiyatı, bu kimyasalın üretiminde kullanılan hammadde girdilerinin fiyatı ile doğru orantılıdır.

Üretimide kullanılan, soda külü, kükürt dioksit, çinko tozu, sodyum klorür fiyatları arttıkça sodyum hidrojensülfit fiyatı da artmaktadır. Bu girdilerin fiyatı azaldıkça fiyatlar azalmaktadır.

Global bir sodyum hidrojensülfit üretim tesisi kurulduğunda, fiyatlar geçici bir süre düşüş yaşamaktadır. Ama zamanla stabil bir düzeye ulaşmaktadır. Sodyum Hidrosülfit satışı yapan firmalar tarafından, ülke içerisinde bu kimyasalın üretimi olmadığından dolayı, yurtdışından ithal edilmektedir. Bu kimyasalın satışını yapan firmalar genellik büyük toptancılardır. Ama sodyum hidrosülfit satışı yapan firmalar büyük olmaktan ziyade küçük firmalar da olabilmektedir. Bu kimyasalın satışını yapan bu firmalar genellikle son kullanıcıya dağıtıcı rolü üstlenmiştir.

Ayni zamanda sodyum hidrojensülfit fiyatı, sodyum hidrojensülfit üretimi için kullanılan kimyasalların fiyatlarına bağlı olduğundan, burada girdi olan kimyasalların üretim tesisi kurulması sonrasında sodyum hidrojensülfit fiyatları değişmektedir.

Sodyum Hidrosülfit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.