Paylaş •  

 

Sodyum Askorbat

SODYUM ASKORBAT FORMÜLÜ
SODYUM ASKORBAT AMBALAJ SODYUM ASKORBAT AMBALAJ

Sodyum Askorbat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Askorbat): C4H7NaO6

Molekül Ağırlığı: 198.11 g/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Askorbat

CAS Numarası: 134-03-2

Askorbik asidin 3-hidroksi grubunda bulunan hidrojen protonunu yerine sodyum bağlanması ile elde edilen sodyum tuzudur. Su içerisindeki çözünürlüğü yüksek olan C Vitaminidir.

Askorbik asit ile karıştırılmaktadır. Oysa Askorbik asit basit yapıya sahip organik asit olmakla birlikte L-askorbat bu asidin tuz formudur. Düşük asitliğe sahip olmasından kaynaklı ilaç sektöründe gastrointestinal sorunları olan kişilere askorbik asit kaynaklı çözümlerde bu kimyasal madde ile üretilen ilaçlar kullanılmaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • L-Askorbik Asit sodyum tuzu
 • 134-03-2
 • C Vitamini, Sodyum Tuzu
 • Na-L-Askorbat
 • Mono Na-L Askorbat
 • Tablet Sınıfı Askorbat
 • E 301

Nasıl Üretilir?

Sodyum askorbat üretimi, Askorbik asit ile sodyum bikarbonat’ın aynı miktardaki reaksiyonu ile elde edilmektedir. Daha fazla çöktürme işlemi yapabilmek için izopropil alkol kullanılmaktadır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak ufak kristal formunda veya beyaz toz olarak bulunmaktadır.

Kokusuz bir kimyasal maddedir.

Doğrudan Güneş ışığı görmeyen alanlarda depolanmalıdır.

Erime noktası 218 °C dir.

Su içerisindeki çözünürlüğü 25 °C de yaklaşık 62 g/100 mlt su’dur.

Alkollerde az çözünür(Etil Alkol, Metil Alkol, İzopropil Alkol).

Askorbat kararlılık olarak su içerisinde çözelti formunda ise havaya maruz kaldıklarında oksidasyona uğraşmaktadır.

Bu nedenle ilaçlar hava almamalı, ışık almamalıdır.

Sodyum Askorbat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • İntravenöz infüzyon hastalıklarının tedavisi için kullanılan ilaçların üretiminde etken maddedir.
 • İleri seviyede olan kanser hastalarının tedavisinde, tıbbi olarak izlenen hastalara intravenöz yöntem ile yani kan dolaşımına doğrudan verilen ilaçların imalatında kullanılır.
 • Sosis, jambon ve et işleme sektöründe kürleme ajanı olarak Sodyum Tripolifosfat ve Tetra Sodyum Pirofosfat (TSPP) ile birlikte kullanılır.
 • C vitamini eksikliği yaşayan insanların tedavisinde kullanılan ilaçların başlıca hammaddesidir.
 • Gastrointestinal rahatsızlıkları olan insanların tedavisinde askorbik asit yerine alternatif olarak kullanılır.
 • İskorbüt hastalığı oluşmaması için üretilen ilaçlarda kullanılır.
 • Askorbik asitten daha az asidik olmasından kaynaklı mide için elverişli bir C vitamini formudur. Bu nedenle efervesan tablet ve kapsüllerin imalatında kullanılır.
 • Bazı gıda ürünlerinin imalatında antioksidan ve antimikrobiyal madde olarak kullanılır. Bu neden antimikrobiyal kimyasallar kategorisinde yer almaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Askorbat fiyat olarak üretiminde kullanılan hammadde fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Askorbik asit ve sodyum bikarbonat fiyatları arttıkça fiyatlar artmaktadır. İzopropil alkol fiyat olarak arttığında askorbat çöktürme maliyetleri artacaktır. Bundan dolayı fiyatlar artmaktadır.

Sodyum askorbat satışı yapan firmalar stoklarını artırdıkça fiyatlar azalacaktır. Stoklar azaldıkça bu kimyasal maddenin fiyatları kısa süreli artacaktır.

L-Askorbat fiyat olarak kullanım alanları ile doğrudan orantılıdır. Kullanım alanlarının artması ile fiyatlar artacaktır. Tıbbi alandaki ilaç sektörünün gelişmesine bağlı olarak, sürekli artmıştır.

Sodyum Askorbat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.