Paylaş •  

 

Alüminyum Sülfat

Ürün Belgeleri
ALÜMİNYUM SÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Alüminyum Sülfat Nedir?

Molekül Formülü (Alüminyum Sülfat): Al2H2O13S3
Molekül Ağırlığı: 342.2 g/mol

Kimyasal Adı: Sülfürik Asit Alüminyum Tuzu

CAS Numarası: 10043-01-3

Sülfat bileşiklerinin bir veya iki hidrojeninden bir tanesinin bir metal ile yer değiştirmesi ile oluşturulan sülfürik asidin tuzları veya esterleridir.

Birçok metal sülfat bileşiğinde olduğu florürler ve oksitlerin dışında bu tür bileşikler su içerisinde çok iyi çözünmemektedir.

Koagülasyon ve Flokülasyon için çok işlevsel özelliklere sahiptir. Hidrolize olma özelliğine sahiptir. Tam hidrolize olma özelliği bulunmaktadır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Dialüminyum Trisülfat
 • Sülfürik Asit Alüminyum Tuzu
 • Şap filtresi
 • Alüminyum (III) Sülfat
 • Koagülant
 • Flokülant
 • Alüminyum Tuzu

Nasıl Üretilir?

Alüminyum Sülfat üretimi birçok Avrupa ülkesinde Sülfürik Asit ve Alüminyum Hidroksitten Giulini prosesi ile üretilmektedir.

Bazı bölgelerde atık kömür madenciliği yapılan yerlerde burada çıkan şistin sülfürik asit ile muamele edilmesi ile üretilmektedir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Renksiz veya beyaz kristal formundadır. Demir vb. safsızlıklar içermesinden kaynaklı endüstriyel ürünler  sarımsı veya yeşil renkte görünebilir.

Su içerisinde çok iyi çözünebilme kabiliyetine sahiptir. Sulu çözeltisi asidik özelliktedir.

Kararlılık olarak susuz Al2(SO4)3 daha kararlıdır.

Yoğunluğu 2.71 g/mLt dir.

Çözünürlük olara %96’lık etil alkol içerisinde çok iyi çözünürlüğe sahip değildir.

Alüminyum Sülfat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • En çok kullanım alanları arasında Potasyum Alüminyum Sülfat üretimi bulunmaktadır. Bu bileşik şap olarak da bilinmektedir. İki farklı basit tuzun bileşimi ile elde edilen kompleks bir tuzdur. Şap, endüstride birçok kullanım alanına sahiptir. Bunlar arasında içme suyu arıtımı, baskı&boya sektörü ve deri tabaklama sektöründe kullanılabilir.
 • Kozmetik sektöründe terlemeyi önleyici spreylerin üretiminde kullanılmaktadır.
 • Kağıt üretiminde pH kontrolü sağlamak için kullanılır.
 • Ham suyu arıtma için Demir 3 Klorür ve Al2(SO4)3 birinci aşama flokülasyonda iyi bir flokülant olarak işlem görür.
 • Kullanım alanları olarak sınıflandırırsak 3 te 2’si su arıtma için kullanılır. Yarısına yakın bir bölümü de kağıt endüstrisinde kağıt boyutlandırma ve pH ayarlamak için kullanılmaktadır.
 • Bulanık suların arıtılmasında çökeltme maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Boyanın kağıda yapışması için haşıllama maddesi olarak kullanılır. Reçine haşıllaması yapılır.
 • Geri dönüşüm sektöründe yağ ağartma ajanı olarak ve koku giderme ajanı olarak kullanılmaktadır.
 • Kağıt boyutlandırma sektöründe Al2O3 oranı %12’den fazla olmamalıdır.
 • Bağlayıcı özelliği bulunmaktadır.
 • Bazı maden yataklarında özellikle, Porfiri bakır-molibden yataklarında ve demir sülfit ve Bakır sülfit cevherlerinde molibdenit düşük miktarda bulunur. Bu molibdenitin geri kazanılması prosesinde kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Alüminyum Sülfat fiyatları, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Sülfürik Asit ve Alüminyum Hidroksit fiyat olarak arttığında bu kimyasalın fiyatları artacaktır.

Nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi ile atık su üretimi artmıştır. Ayni zamanda kağıt kullanımı artmıştır. Bu nedenle Alüminyum Sülfat kullanımı artmıştır. Yine de bu başlı başına Alüminyum Sülfat fiyatlarını radikal düzeyde artırmamıştır.

Alüminyum Sülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.