Paylaş •  

 

Sodyum Perkarbonat

SODYUM PERKARBONAT FORMÜLÜ
SODYUM PERKARBONAT AMBALAJSODYUM PERKARBONAT AMBALAJ 25 Kg
Ürün Belgeleri
SODYUM PERKARBONAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Perkarbonat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Perkarbonat): Na2CO3.3/2H2O

Molekül Ağırlığı: 314.017 gr/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Perkarbonat

CAS Numarası: 15630-89-4

Perkarbonat sudan daha yoğun olan kristalimsi bir katıdır. Diğer önemli ismi ise peroksihidrat’tır. Ev deterjanlarında perborat ağartıcılara alternatif olarak üretilmiştir. Suda çözünmesi durumunda soda külü (Sodyum Karbonat) ve Hidrojen Peroksit meydana getirir.

Tipik bir alkali kimyasaldır. Kuru form ağırlıkça %30 hidrojen peroksit içermektedir. Katı Peroksit olarak da geçmektedir.

Diğer isimleri aşağıdaki gibidir;

Nasıl Üretilir?

Sodyum Perkarbonat üretimi doğal olarak bir bitki veya maddeden üretilmez. Yani tek başına bulunan bir kimyasal değildir. Üretimi sentetik yöntem ile sodyum karbonat ve hidrojen peroksit ile üretilmektedir.

Bu kimyasalın elde edilmesi yöntemi sulu çözeltiden kristalizasyon yöntemi ile üretilmektedir. Bu süreçte Sodyum Karbonat 10-20 °C sıcaklık aralığında Hidrojen Peroksit ile reaksiyona sokulmaktadır. Ve bunun sonucunda Sodyum Klorür gibi stabilizatörlerin varlığında kristalleşmektedir. Üretim sürecinde kristalleştirme esnasında polifosfatlar veya poliakrilatlar gibi kristalleştiriciler kullanılmaktadır.

Sodyum Perkarbonat Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kristal toz veya granül formda bulunan bir kimyasaldır. Katı formda bulunmaktadır.

Organik maddelerle temas ettiğinde yanabilen özelliğe sahiptir.

Perkarbonat Yoğunluğu 2.1 gr/cmtür.

Çözünürlük olarak suda iyi çözünürlüğe sahiptir. 100 mlt su içerisinde yaklaşık 14 gr Sodyum Perkarbonat çözünür.

Erime noktası; 50 °C üzerinde ayrışmaktadır.

Reaktiflik olarak oksitleyici bir ajandır.

Küçük Baş Hayvan Yemlerinde Kullanımının Metan Gazı Salınıma Etkisi?

Küçükbaş hayvan yemi imalatında hidrojen peroksit konsantrasyonuna eklendiğinde metan gazı (CH4) salınımı düşürdüğü tespit edilmiştir.
Bu uygulamadaki perkarbonat kullanımı karbondioksit (CO2) ve uçucu yağ üretimini negatif etkilemeden metan gazını radikal bir şekilde engellediği tespit edilmiştir.

Karışıma 5 gr eklenmesi metan (CH4) üretimini %22.5 (P《0.01) azaltmaktadır.
Fakat bu miktardaki sodyum perkarbonat işkembe bakterileri üzerinde negatif etkiye sahiptir. Bu sebeple bu kimyasalı kullanırken optimum kullanım aralığı aşılmamalıdır.
Ruminant diyetinde optimum seviyede kullanılması durumunda yem ve işkembe sindirilebilirliği uygundur.

Sodyum Perkarbonat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Diş macunlarının imalatında yüzey aktif maddeler (SLES) ile modifiye edilerek, dişlerin yüzeyinde meydan gelen kromofor ve taş oluşumunu önlemektedir.
 • Otomatik bulaşık makinelerinde beyazlatma ajanı olarak kullanılmaktadır.
 • Endüstriyel alanda işkembelerin temizlenmesi ve ağartılması amacıyla perkarbonat kullanılır. Tekstilde ağartma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Bazı ülkelerde diş macunlarında daha iyi dezenfektan ve beyazlatma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Kullanım alanları arasında, göllerde, içme suyu rezervuarlarında mavi-yeşil alglerin kontrolünü sağlamak amacıyla bu alanlarda tedavi yöntemi olarak uygulanır.
 • Sanayide ağartma maddeleri olarak. Yükseltgen ve indirgeyici ajanlar olarak kullanılır.
 • Kaplama kimyasalları ve yüzey işleme ajanlarının imalatında kullanılmaktadır.
 • Bazı su arıtma ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.
 • Tekstil ve kağıt endüstrisinde ağartma maddesi olarak Perkarbonat kullanılmaktadır.
 • Metal mutfak malzemelerinin üretimi sırasında üretilen malzemelerin üzerinde yağ kalıntıları kalmaktadır. Bu yağ kalıntıları normalde asidik malzemeler ile temizlenmekteydi. Bu asidik malzemeler, Nitrik Asit veya Hidroklorik Asit yıkama sırasında makinelere zarar vermektedir. Bu gibi sorunların oluşmasını önlemek için Endustriyel yıkama sistemlerinde Sodyum Perkarbonat kullanılır.
 • Leke sökücü kimyasal ürünlerin imalatında, formülasyon süreçlerinde Perkarbonat kullanılmaktadır.
 • Tekstil sektöründe renkli kumaşların ağartılması sırasındaki beyazlık düzeyi çok önemlidir. Pamuk liflerinden oluşan renkli kumaşların ağartılması için sodyum perkarbonat kullanılır. Buradaki kullanım oranları ağartma üzerinde çok farklı etkilere sahiptir. Perkarbonat içerisindeki hidrojen peroksit’in stabilizasyonunu etkileyen faktörler. 3 e ayrılmaktadır. Bunlar;
 1. Stabilizörün çeşidi ve miktarı.
 2. Su miktarı
 3. Perkarbonat miktarıdır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Perkarbonat fiyat olarak, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Sodyum Karbonat fiyat olarak arttıkça, bu kimyasal fiyat olarak artacaktır. Hidrojen peroksit fiyat olarak arttıkça perkarbonat fiyatları artacaktır.

Fiyatlar kullanım alanına doğrudan bağlıdır. Perkarbonat kullanım alanları arttıkça fiyatı artacaktır.

Sodyum Perkarbonat fiyatları, bu kimyasalın ithalatını yapan firmaların sayısına bağlı olarak değişmektedir. İthalatçı firma sayısı arttıkça fiyatlar azalacaktır.

Bu kimyasalın üretimini yapan firmaların stoklarına bağlı olarak değişmektedir. Üretim yapan firmalar stoklarını artırdıkça perkarbonat fiyat olarak azalacaktır.

Sodyum Perkarbonat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.