Paylaş •  

 

Potasyum Karbonat

POTASYUM KARBONAT FORMÜLÜ
POTASYUM KARBONAT AMBALAJPOTASYUM KARBONAT AMBALAJ

Ürün Belgeleri

Potasyum Karbonat ANALİZ SERTİFİKASI

Potasyum Karbonat Nedir?

Molekül Formülü (Potasyum Karbonat): K2CO3

Molekül Ağırlığı: 138.2 g/mol

Kimyasal Adı: Potasyum Karbonat

CAS Numarası: 584-08-7

Karbonik asidin dipotasyum tuzudur. Aynı zamanda inci külü olarak da adlandırılmaktadır. Alkali özelliğe sahip inorganik formda bir tuzdur.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Dipotasyum Karbonat
 • Potas Karbonatı
 • Tartar Tuzu
 • İnci külü
 • Susuz K2CO3
 • Karbonik asit potasyum tuzu

Nasıl Üretilir?

Bu kimyasalı üretmek için bir kaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

Potasyum Klorür elektroliz edilerek, potasyum ve klor olarak ayrışır. Daha sonra Potasyum elementi üzerinden Karbonat geçirilerek elde edilir.

Bununla birlikte bir başka yöntem de Potasyum karbonat üretimi, Potasyum Hidroksit çözeltisinin gereğinden fazla Karbondioksit ile reaksiyona sokulması sonucunda elde edilir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak çok farklı formlarda bulunabilir. Kristal toz veya granül olarak bulunabilir. Benzer şekilde çok yumuşak beyaz toz görünümünde olabilir.

Benzer şekilde karşılaştırma yaparsak higroskopik kristal formunda olabilir.

Alkali özelliğe sahiptir. Kokusuzdur.

Erime noktası 891 °C dir.

Çözünürlük olarak şu içerisinde yüksek bir çözünürlük özelliğine sahiptir. Çözünürlük olarak değer verecek  olursak 111 g/100 g su dur. Buradan anlaşılacağı gibi ağırlıkça su içerisinde çözücüden daha fazla çözünmektedir. Sebebi tam anlaşılmamakla birlikte çok iyi bir çözücü olan etanol içerisinde çözünmez.

Yoğunluğu 2.43 g/cm3 tür.

Normal şartlar altında kararlı özellik sergilemektedir. Güçlü asitlerle, nem bulunan alanda uyumlu özellikler göstermez.

Potasyum Karbonat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Laboratuvar çalışmalarında bazı durumlarda potasyum kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Laboratuvardaki reaksiyonlarınızda potasyum kaynağı olarak kullanmak isteyeceğiniz bileşik potasyum karbonat olabilir. Bu gibi alanlarda kurutma yapmak için veya asit-tuz, baz-tuz reaksiyonlarında hatta daha doğrusu tamponlanma reaksiyonlarında kullanılmaktadır.
 • Hasat edilen üzümlerin, kurutulması için mükemmel nem çekme özelliğine sahip ve üzümlerin renklerinin açılması için Potasyum Karbonat kullanılır. Sadece üzümlerde kurutma hızlandırıcı olarak değil aynı zamanda armut, elma, kayısı ve diğer meyvelerin dehidrasyon yöntemi ile kurtulmasını sağlamaktadır.
 • En dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi alkali ortam oluşturmasıdır. Bu sebepten dolayı Kakao imalatında, kakao çekirdeklerinin gereğinden fazla sahip olduğu asitliği nötralize etmek için mükemmel özelliklere sahiptir.
 • Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık varlığında karbon monoksit salınımı gerçekleştiren ortamlarda CO emilimi sağlamak için potasyum karbonat kullanılır. Benzer şekilde karşılaştırma yapılacak olsa amin bazlı formüllere göre daha az emilim gerçekleştirmektedir.
 • Benzer şekilde basınçlı akışkan yataklı kombine çevrim santrallerinde CO2 tutmak için kullanılan en verimli karbon dioksit emilimi sağlayan kimyasal maddedir. Bu yöntemde karşılaştırma yaparsak karbondioksiti tutma yüzdesi yaklaşık %98 dolaylarındadır. Bir başka yöntemde mono etanol amin kullanımı ile karbondioksit emilimi % 85- % 95 aralığında seyreder.
 • Tıbbi alanda potasyum seviyesi düşük olan insanlara bazı potasyum içerikli ilaç takviyeleri verilir. Bu tür uygun şekilde enteresan tabletlerin üretiminde potasyum kaynağı olarak kullanılır.
 • Ayrıca suyu yumuşatma kabiliyeti bulunmaktadır.
 • Cam üretiminde silika kullanılır. Camın erime sıcaklığının düşürülmesi için Sodyum Karbonat veya Potasyum Karbonat kullanılır. Bu sayede daha düşük enerji kullanımı sağlamaktadır.
 • Tuzlu suların tamamlayıcı kimyasalı olarak korozyon gerilme kuvvetini düşürmek için kullanılır.
 • Sodyum Bikromat üretiminde krom cevherinin sağlanarak krom kaynağı olarak kullanılması sağlanır. Bazi fabrikalar Potasyum Hidroksit kullanmaktadır.
 • Bir başka karşılaştırma yapılacak olursa baca gazı arıtım sistemlerinde kullanılır.
 • Cam imalatında sodyum karbonat kullanılır. Fakat televizyon camları kurşun, baryum ve stronsiyum oksit tuzları içermektedir. Bu bileşikler sodyum karbonat ile çok iyi uyuma sahip değildir. Fakat potasyum karbonat bu bileşikler ile daha iyi uyum sağlamaktadır. Bundan dolayı bir karşılaştırma yapılacak olursa televizyon camları için daha uygun bir kimyasaldır. Ve bu kimyasalın kullanım alanının büyük çoğunluğu televizyon camı üretimidir.
 • Gübre imalatında mikro besin kaynağı olarak kullanılabilir.
 • Korozyon inhibitörleri kullanım alanına göre potasyum karbonat ihtiva etmektedir.
 • Şeker pancarı ve arpa üretiminde potasyum kaynağı olarak kullanılır. Bu sayede şeker pancarı ve arpanın daha fazla güneş almasını sağlayacak geniş yaprak oluşumunu sağlamaktadır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Bu kimyasal fiyat olarak, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Potasyum Klorür, Potasyum hidroksit kimyasallarının fiyatları arttıkça bu kimyasalın piyasadaki fiyatı artacaktır.

Satışını yapan firmalar, distribütörler bu kimyasal üzerinde fiyat belirleyici etkene sahiptir. Potasyum karbonat satışı yapan firmalar stoklarını artırdığında fiyat olarak kısa süreli düşüş yaşayabilir. Bu karşı olarak stoklar azaldığında fiyatlar yukarı yönlü ilerlemektedir.

Fiyatlar üzerindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de nakliye maliyetleridir. Üretim tesisine olan uzaklık fiyatlar üzerinde negatif etki yaratmaktadır.

Potasyum Karbonat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.