Paylaş •  

 

Potasyum Bromür

POTASYUM BROMÜR AMBALAJ

POTASYUM BROMÜR AMBALAJ 25 KG

Potasyum Bromür Nedir?

Molekül Formülü (Potasyum Bromür): KBr

Molekül Ağırlığı: 119.00 g/mol

Kimyasal Adı: Potasyum Bromit

CAS Numarası: 7758-02-3

Higroskopik yapıda olan keskin, güçlü acı bir tada sahip olan maddedir. Piyasada yaygın olarak bulunan bir Bromür tuzudur.

Birçok ciltte hemen hemen bulunmaktadır. Potasyum ile Brom elementinden oluşan bir kimyasaldır.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Potasyum Bromit
 • Kaloum Bromid
 • Bromür De Potasyum
 • 7758-02-3
 • Potasyumun Bromür Tozu
 • Kali Bromatum
 • KBr

Nasıl Üretilir?

Potasyum Bromür üretimi gerçekleştirilirken sıcak Potasyum Hidroksit çözeltisi üzerine eklenerek elde edilir. Bu üretim reaksiyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

KOH + Br2 》KBr + HOBr

Potasyum Hidroksit ile gerçekleştirilen üretimde Üre ve Potasyum Karbonat bu üretim sisteminin temelini oluşturur. Bu işlemde sıcaklık ve pH önemlidir. Bunun için bu gibi parametrelerin kontrol edilmesi gereklidir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kokusuz, renksiz ve kristal formundadır. Beyaz kristal toz veya granül katı formundadır.

Kokusu bulunmamaktadır.

Erime noktası 730 °C dir.

Kaynama noktası 1435 °C dir.

Çözünürlük olarak 25 °C su içerisindeki çözünürlüğü 67.8 g/100 mlt su’dur.

Yoğunluk olarak 25 °C sıcaklıktaki yoğunluğu 2.74 g/cm³ tür.

Kararlı bir bileşiktir. Önerilen depolama koşullarında stabildir.

Yangın sırasında tehlikeli Hidrojen Bromür gazı ortama yaymaktadır.

Potasyum Bromit sulu çözeltisi nötr özelliklere sahiptir.

Potasyum Bromür Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Optik alanda düşük kırılma indisi ve hiç emilim yapmadan kızılötesi ışına doğru geniş spektruma sahip olmasından kaynaklı bu uygulamalarda kullanılır.
 • Kimyasal sentezde Bromür iyonlarının kaynağı olarak kullanılan bileşiktir.
 • Bakteri ve Alglerin kontrol edilmesi için tablet formunda ürünlerin imalatında kullanılır.
 • Farmasötik ara madde olarak kullanılır.
 • Petrol sektöründe berrak tamamlama sıvılarının imalatında kullanılır.
 • Periferik membran proteinlerinin uzaklaştırılması için Potasyum Bromit kullanılır.
 • Naylon üretiminde ısı dengeleyici olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Potasyum Bromür fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Potasyum Hidroksit ve Potasyum Karbonat fiyat olarak arttıkça bu kimyasalın fiyatı artmaktadır. 

Potasyum Bromür distribütörü olan firmaların stoklarına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Stokların azalması ile fiyatlar artacaktır. 

Ham maddelerin fiyatlarına Etki eden en büyük faktör lojistik maliyetidir. Potasyum Bromit üretimi yapılan alan ile kullanım alanı arasındaki mesafe arttıkça fiyatlar artacaktır.

Potasyum Bromür Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.