Paylaş •  

 

Mono Etilen Glikol

MONOETİLEN GLİKOL MOLEKÜL YAPISI
MONO ETİLEN GLİKOL(MEG) AMBALAJ
MONO ETİLEN GLİKOL(MEG) AMBALAJ 215 Kg

Ürün Belgeleri

MONO ETİLEN GLİKOL ANALİZ SERTİFİKASI

Mono Etilen Glikol (MEG) Nedir?

Molekül Formülü (Mono Etilen Glikol) : C2H6O2

Molekül Ağırlığı: 62,07 g/mol

Kimyasal Adı: Mono Etilen Glikol

CAS Numarası: 107-21-1

Fiziksel görünüm olarak renksiz kokusu olmayan ve akışkan özelliğe sahip, 2 alkol grubu bulunduran glikol yapısında bir kimyasal maddedir.

Dünyada en çok ticareti yapılan Glikoldür.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Etilen Glikol
 • MEG
 • 1,2-Etandiol
 • 2-Hidroksietanol
 • Glikol,Etilen
 • Etan-1,2-diol,
 • 1,2-Dihodroksietan
 • Etilen Dihidrat
 • Etilen Glikol Polimeri
 • Glikoller,Polietilen

Üretimi Nasıl Yapılır?

İlk olarak Etilen Oksit (EO) ile üretilmiştir. Bu proseste Glikol üretimi bir birini izleyen reaksiyonlar sonucunda üretilir. Öncelikle Etilen Oksit(EO) Etilen Klorohidrin ile üretilir. Ama Mono Etilen Glikol üretiminde daha pratik olan doğrudan oksidasyon yöntemi hakimiyeti oluşmuştur.

Üretim sürecinde, Etilen Oksit(EO), Etilenin Oksijen(O) veya Hava ile bir Gümüş Oksit(Ag2O3) katalizör yardımı ile oksitlenerek üretilir. Ham Etilen Glikol, Etilen Oksitin (EO) basınç altında su ile hidrolizi ile üretilir.

Buradaki üretim reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Cl2H4O + H2O 》HOCH2CH2OH

Bu reaksiyonun en yüksek verim ile meydana gelmesi için yüksek miktarda su ile asidik veya nötr pH ortamları gereklidir.

Bu süreçte oluşan su-glikol karışımı suyun geri kazanıldığı ve dönüştürüldüğü buharlaştırma ünitelerine gönderilir. Üretimi sürecinde, vakum altında franksiyonel damıtma işlemi yapılır. Üretimin bu aşamasında dietilen glikol ve trietilen glikollerden ayırma işlemi gerçekleştirilir.

Bazı üreticiler, Monoetilen Glikol üretimi sürecinde, daha yüksek saflıkta ürün üretimi sağlayan, bazı ara işlemleri ortadan kaldıran proses geliştirmişlerdir. Bu üretim reaksiyonunda, yan ürünler ve elleçleme ekipmanlarının kurulumunu ortadan kaldırıldığı belirtilmektedir.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Berrak, renksiz bir sıvıdır. Çevreye karşı zararlı özelliklere sahiptir. Sıvı özelliğinden dolayı toprağa kolayca nüfuz edebilir özelliktedir. Mono Etilen Glikol mumsu katılar için berrak görünümdedir.

Kaynama noktası 198 °C dir.

Glikol formülü= C2H6O2

Erime noktası -13 °C dir.

Mono Etilen Glikol çözünürlük olarak su ile karışabilir özelliktedir. Aseton da çok çözünür. Alkol ve metilen klorürde çok iyi çözünür. Yağlarda ve mineral yağlarda çözünmez.

Çözünürlük olarak birçok organik çözücüde ve aromatik hidrokarbonlarda kolayca çözünür.

Yoğunluğu yaklaşık 1,115 g/cm3 dür.

Etilen Glikol İle Su Karışımının Donma Sıcaklığı Üzerine Etkisi

Sıcaklık farklarından dolayı suyun donma sıcaklığını düşürmek için farklı tipte glikoller kullanılmaktadır. Glikoller su ile karıştırıldığında suyun belli bir sıcaklık derecesinde donma noktasını düşürmektedir. Bu sayede sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Sistem içerisinde kullanılacak glikol tercihi genel olarak sistemin insan ile temasına bağlıdır. Gıda işletmelerinde veya içme suyu sistemlerine glikol karışma ihtimali olan sistemlerde etilen glikol kullanılmaz. Genel olarak Mono Propilen Glikol tercih edilmektedir.

Suyun donma sıcaklığını düşürmek istiyorsak kullanılması gerekmektedir. Glikol’ün su ile karışma oranı suyun donma derecesini düşürmektedir. Ne kadar çok glikol kullanılırsa donma derecesi  o kadar düşer. Yani suyun soğuk havaya direnci o kadar artmaktadır.

Mono Etilen Glikol Şu Karışımı ve Suyun Donma Sıcaklığı Verileri Aşağıdaki Gibidir

%10 Etilen Glikol %90 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -3.4 °C olur.

%20 MEG %80 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -7.9 °C olur.20

%30 MEG %70 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -13.7 °C olur.

%40 oranında kimyasal ile %60 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -23.5 °C olur.

%50 Etilen Glikol %50 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -36.8 °C olur.

%60 MEG %40 su karıştırıldığında çözeltinin donma sıcaklığı -52.8 °C olur.

Yukarıdaki donma sıcaklığı değerleri saflığı ile doğrudan bağlantılıdır. Verilen donma dereceleri standart değerlerdir. Bu değerler kullanılan ürüne göre -%3-5 aralığında değişebilir. Etilen Glikol etkisi zamana bağlı olarak negatif yönlü değişmektedir.

Mono Etilen Glikol Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Mono Etilen Glikol kullanım alanları arasında en yaygın olarak kullanıldığı maddeler, polyester reçineler, lifler, kaplar ve filmler olarak yer alır.
 • Plastik maddelerin üretiminde ara maddeler olarak kullanılmaktadır. Etilen Glikol bu uygulamada plastikleştirici özelliğinden faydalanılarak kullanılır. Reçine esterleri(Yapıştırıcılar, laklar ve emayeler)
 • Uçakların kanatlarında ve üstünde kar birikmesi olabilmektedir. Ve bu birikmelerden dolayı korozyon oluşmaktadır. Hem bu korozyonu önlemek hem de buzlanmayı engellemek için antifriz bileşimleri kullanılır. Bu antifriz üzerimizde Glikol olarak Dietilen Glikol ile birlikte kullanılır.
 • Alkid tipi reçinelerin imalatında kullanılır( Sentetik Kauçuklar ve yüzey kaplamaları).
 • Poliüretan köpüklerin geri dönüşüm sürecinde, glikoliz reaksiyonunda kullanılır.
 • En önemli uygulama alanlarında solvent bağlayıcı olarak kullanılması. Jel oluşumuna karşı sabitleyici özelliği kazandırmak için, donma noktasında farklı göstergeler elde etmek için, sıvıların boşaltılması için kullanılır.
 • Isı transfer akışkanlarının imalatında kullanılmaktadır. Bunlar; Gaz kompressörleri, ısıtma havalandırma, klima, proseslerin soğutucularında, buz pistlerinde.
 • Tüm hava koşullarında kullanılan otomotiv antifirizlerinin imalatında kullanılır. Soğutucuların imalatında kullanılır.
 • Su bazlı formülasyonlarda kullanılır. Bunlar; yapıştırıcılar, lateks boyalar ve asfalt emülsiyonlarıdır.
 • Doğal bir nemlendiricidir. Bu nedenle nemlendirici özelliğinden de faydalanılmaktadır. Nemlendirici olarak kullanıldığı alanlar, Tekstil lifleri, kağıt, deri, yapıştırıcılar, tutkal sektöründe de kullanılmaktadır.
 • Kimyasal ara madde olarak kullanıldığı alanlarda çözücü olarak kullanılır.
 • Kum çekirdeği ile üretilen motor bloklarının içerisinde kullanılır.
 • Islatıcı madde (Yüzey Aktif Maddeler) ile birlikte kullanılarak dispersiyon karışımlarında kopüğü azaltmak için kullanılır.
 • Tenis kortları ve koşu parkurları gibi zeminlerin imalatında bariyer tabakası ile üst tabakanın jel tabakasına daha iyi nüfuz yapışmasını sağlamak için mono etilen glikol ile uyarlama yapılır.
 • Yüksek sıcaklıklarda kullanılan Alüminyum ve Alümonyum alaşımlarında korozyonu önlemek için kullanılır.
 • Analitik cihazların soğutma sistemlerinde (Chiller) sisteminde kullanılır. MEG kullanılmaması durumunda intensty okunmasından hatalar meydana gelmektedir.
 • 1,3-Propilen Glikol ile birlikte kullanılarak uçakların yüzeyinde düşük sıcaklıklara kadar buzlanma oluşumunu engellemektedir. Bu uygulamada inhibitör de kullanılır.
 • Hidroksi bileşik türevi olan MEG, polivinil alkol ile üretilen bazı maddelerin plastikleştirilmesi için kullanılabilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyatlar, Mono Etilen glikol üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Etilenin fiyatı arttıkça Mono Etilen Glikol fiyat olarak artacaktır.

Mono Etilen glikol üreticisinin artması ile kısa süreli azalacaktır. Yani yeni bir MEG üretimi yapan bir firma kurulduğunda bu kimyasal fiyat olarak azalacaktır. Çünkü piyasadaki glikol talebinden fazla üretimi gerçekleşecektir.

Mono Etilen glikol kullanım alanları, fiyatlara etkisi çok yüksektir. Kullanım alanı arttıkça, fiyat olarak artış yapacaktır. Çünkü piyasada ki glikol’e olan talep artacak fakat Etilen glikol üretimi sabit olduğundan, fiyatları artış yapacaktır.

Mono Etilen glikol fiyatları, MEG üretimi yapılan prosese de bağlıdır. Düşük maliyetli proses kullanılıyorsa, fiyatlar diğer sisteme göre daha düşük olacaktır.

Mono Etilen Glikol Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.