Paylaş •  

 

Didesildimetilamonyum Klorür

DİDESİLMETİLAMONYUM KLORÜR MOLEKÜL YAPISI
Ürün Belgeleri
DİDESİLDİMETİLAMONYUM KLORÜR ANALİZ SERTİFİKASI

Didesildimetilamonyum Klorür Nedir?

Molekül Formülü (Didesildimetilamonyum Klorür): C22H48ClN

Molekül Ağırlığı: 362.08 g/mol

Kimyasal Adı: Didesildimetilamonyum Klorür

CAS Numarası: 7173-51-5

DDMAC, alkil veya heterosiklik radikallerdir. Sentetik organik olarak tetrasübstitüe edilmiş amonyum bileşikleridir.

DDMAC uzun zincirli hidrofobik alkil grubuna sahiptir.

Sıvı formda bulunan bakteriyostat, deodorant, dezenfektan veya mikrobiyosit olarak kullanılan bir kuaterner amonyum içerikli antimikrobiyal kimyasaldır.

İlaç kimyasalları sınıfında yer alan bir hammaddedir.

Temizlik sistemlerinde kullanılan etkili bir katyonik yüzey aktif maddedir.

Fungasidal ve antimikrobiyal fonksiyon özellikleri oluşturan bir bileşiktir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • DDAC
 • Didesil Dimetil Amonyum Klorür
 • N-Desil-N, N-dimetildekan-1-aminium klorür
 • Didesil (dimetil) azanium klorür
 • N-dimetil-1-dekanaminyum klorür
 • Quaternium 12
 • Didesildimonium Klorür
 • Su Arıtma Kimyasalı
 • Kuvaterner Amonyum Tuzu
 • Diotil Dimetil Amonyum Klorür

Nasıl Üretilir?

Tüm Kuaterner Amonyum Klorürlerde olduğu gibi tersiyer aminlerin alkil halidler veya diğer alkilleyici türler ile alkilasyonu ile endüstriyel olarak sentezlenerek piyasaya sürülür.

Didesildimetilamonyum Klorür Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sıvı formda bulunan kimyasal maddedir. Renksiz kristal görünüme sahiptir.

Açık sarı sıvı ticari olarak sulu çözelti formdadır.

DDMAC 20 °C sıcaklıkta hafif sarımsı renkte katı toz formdadır.

Kokusu mantar gibi kokmaktadır. Bazı zamanlar ise hafif alkollü kokmaktadır.

Kaynama noktası 180 °C den yüksektir. Kaynamadan önce ayrışma özelliğine sahiptir.

Sabit bir erime noktası yoktur. 94-100 °C de erir.

Didesildimetilamonyum Klorür çözünürlüğü; Asetonda çözünür, benzen’de oldukça çözünebilir, hegzan’da çözünmez

Yoğunluğu 0.95 gr/ cm3 tür.

Kuaterner Amonyum bileşiklerinde biyo-çözünürlük alkil zincir sayısının artması ile azalır.

Hava ile temas etmesi durumunda çok hızlı bozunabilme özelliğine sahiptir.

İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir?

İnsanlarda dezenfektan ürünlerde, saç bakım maddelerinde, kumaş yumuşatıcı maddelerinde ve gıda maddelerinden dolayı doğrudan temas etmektedir.

İnsanların maruz kalması durumunda, bulantı, baş ağrısı, boğaz ağrısı bildirilen başlıca sistemik etkilerdir.

Dermal olarak temas etmesi durumunda, döküntü yanma hissi, hissizlik ve kaşıntı oluşumudur.

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.

Sudaki yaşayan canlılar için çok zehirlidir.

Didesildimetilamonyum Klorür Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Didesildimetilamonyum Klorür algaecide, bakteriyosit, fungisit, fungistat, mikrobiosit, mikrobiyostat dezenfektan virisid, tüberküloz, sanitizer ve ahşap koruyucu olarak kullanılmaktadır.
 • Biosit üretiminde kullanılan ana bileşiktir.
 • Egzama hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların formülasyonlarında kullanılmaktadır.
 • Kullanım alanları gıdalarda dolaylı katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.
 • Kullanım alanları arasında tarım alanları da bulunmaktadır. Burada mikrobiyosit olarak kullanılır. Didesildimetilamonyum Klorür aynı zamanda mantar ilacı yapımında da kullanılır.
 • Kullanım alanları arasında antiseptik dezenfektanların üretiminde de kullanılır.
 • En önemli kullanım alanlarından bir tanesi yüzey aktif madde olarak kullanılır. Katyonik yüzey aktif madde olarak kullanılır.
 • Ahşaplarda mantar oluşumunu önlemek, böceklerin saldırısına karşı savunma geliştirmek için ahşap koruyucu kimyasalların imalatında kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Didesildimetilamonyum Klorür fiyat olarak, Bu kimyasalın endüstriyel üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğrudan bağlantılıdır. Üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatı arttıkça DDMAC fiyat olarak artacaktır.

Bu kimyasal maddenin fiyatları,  DDMAC kullanım alanları ile doğrudan bağlantılıdır. DDMAC kullanım alanı arttıkça Didesildimetilamonyum  fiyat olarak artacaktır.

DDMAC fiyatları, üretim bölgesinden uzaklaştıkça biosit türü kimyasal fiyat olarak artacaktır. Çünkü; Nakliye maliyetleri artacaktır.

DDMAC fiyatı yeni bir üretim sahasının oluşması ile DDMAC fiyat olarak azalacaktır.

Didesildimetilamonyum Klorür Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.