Paylaş •  

 

Biosit

BİOSİT MOLEKÜL YAPISI

Biosit Amabalaj BİOSİT AMBALAJ

BİOSİT

Ürün Belgeleri

BİOSİT ANALİZ SERTİFİKASI

Biosit Nedir?

Biositler ve Cidal maddeler, endüstride ve hayatın bir çok alanında küfler, böcekler, mikroplar ve biyolojik zararlı maddelerin öldürülmesi, yok edilmesi veya nötralize edilmesi için fonksiyonel bir şekilde hareket eden kimyasallardır.

Hangi biositin kullanılacağı, kullanım amacına göre, kullanılacak yüzeyin türüne, amacına, kullanılacak yüzeyin türüne ve mikroorganizmaların türüne bağlıdır.

Biositler kullanılmaması durumunda sistemde bakteriyel büyüme neden olacaktır. Biosit kullanımı durumunda biyolojik istilaya maruz kalacak olan sistemin korunması ve problemsiz bir şekilde çalışması sağlanır.

Biosit Seçimi Nasıl Yapılır?

Bu kimyasalın seçimi yapılırken, neredeyse tamamen biositin kullanım alanı ve işlevini belirleyecek olan kullanım ve uygulamasına bağlı olarak belirlenir. Yani kullanılacak sistemin yapısı, suyun yapısı ve etki edeceği alan ile doğrudan bağlantılıdır.

Uygulaması yapacak kullanıcı, kesinlikle üreticinin ve bu konuda teknik bilgi sahibi uzmanların görüşlerini biositin formu ve özelliklerini dikkate almalıdır.

Biosit Türleri Nasıldır?

Bütün biositler, kendi kimyasal etkisi yani fonksiyonu çerçevesinde (etki edebileceği öldürme işlemi) 5 ana grupta değerlendirilir.

 1. Yosunlar ve Antifouling Ajanları Üzerinde Etki Eden Biositler;

Bu bu hammadde sistemde veya su içerisindeki alg oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanmış biositlerdir. Su birikintilerinden kaynaklı yosunların büyümesini, çoğalmasını veya yosun oluşumunu önlemek maksadıyla deniz kabuğu boyalarına antioksidan kimyasal maddeleri eklenir.

Endüstride en çok kullanılan maddeler arasında yer almaktadır.

 1. Mantar İlaçları ve Mantar Öldürücü Maddeler Olan Biositler;

Bu hammadde türleri mantarların oluşmasını ve büyümesini engelleyecek şekilde tasarlanmış biositlerdir. Bu biositlerin kullanımı ile sisteme zarar veren mantarlar yok edilir ve engellenir.

 1. Antimikrobiyal Ajan veya Germisit Kategorisindeki Biositler;

Bu türler, virüslerin, bakterilerin, protozoalar ve diğer farklı mikroplar gibi daha küçük mikroorganizmaların öldürülmesinde etkilidirler. Bazı mikroplar veya belirli bir sınıfta yer alan mikrop türlerini öldürmeyi hedefleyen biositlerdir.

 1. Herbisit Türü Biositler;

Defolverler olarak da adlandırılmaktadır. Genellikle bitkilere uygulanır. Bu türler istenmeyen bitki örtüsünün büyümesini ortadan kaldırma etkisine sahiptir. Aynı zamanda yararlı bitki örtüsünü de yok edebilme etkisine sahiptir. Bu nedenle bu tür son derece spesifik uygulamalar ile kullanılmalıdır.

 1. Vikirit Biositler;

Virüsleri öldürme etkisine sahip kimyasallardır.

 1. Bakteriyel Ajan ve Bakterisit Biositler;

Bakterilerin çoğalmasını önlemek ve oluşmasını önlemek amacıyla kullanılır.

 1. Böcek Öldürücüler ve Böcek Öldürücü Kategorisindeki Biositler;

Böcek öldürücüler ve haşerelerin büyümesini önleyecek şekilde tasarlanmış biositlerdir.

Biosit Ürün Formları Nasıldır?

Uygulama alanında kullanılacak biositin formu bu hammaddenin seçiminde en önemli özelliklerden bir tanesidir.

Bir biosit ürününün fiziksel formu, durumu ve tutarlılığı olarak değerlendirebiliriz. Burada biositin, sistem araçlarının entegrasyonunu etkiler.

Biositin Formları Aşağıdaki Gibidir;

 • Sıvı veya Çözüm Formu
 • Kolloiadal(Asılı) veya Dağılım Formu
 • Pudra Formu
 • Dökme Katı veya Granüller Formu

Biosit formu, bir ürününün veya hizmetinin satın alındığı katmandır. Biosit endüstrisi ilk aşamada aktif bileşenlerin üreticilerinden oluşmaktadır. Bazı türleri, oksitleyici bazı kimyasalların basit çözümleri ile meydana gelmiş biositlerdir.

Endüstrisinin ikinci kademesi, aktif katkı maddelerini, diğer katkı maddelerini veya taşıyıcı akışkan kimyasallarla karıştırılması suretiyle hazırlanmış olan biosit tedarikçilerinden oluşmaktadır.

Endüstrisinin son aşaması ise son kullanıcılara her hangi bir ürünü satmayan fakat tam kapsamlı olarak su arıtma sektörü konusunda danışmanlık yapan uzman kişi ve kuruluşlardan oluşmaktadır.

Biositlerin Özellikleri Nelerdir?

Biositler çok çeşitli özelliklere sahip olmasından dolayı ve çok farklı etkilere sahip olmasından kaynaklı, biosit kullanıcıları, biositlerin özelliklerini bilmelidir. Biositlerin bu özellikleri, etkileşim halinde bulunan maddelerin mikrobiyolojik yapısına ve kimyasına dayanmaktadır.

Biosit özelliklerini aşağıdaki şekilde detaylandırabiliriz;

Etkinlik;

Bu özellik bakterileri öldürme yeteneğini açıklamaktadır. Bu kriterler aşağıdaki şekilde sıralanır.

 • Minimum Konsantrasyon; Biosit’in belirli bir çözelti içerisindeki istenmeyen mikroorganizmaların öldürülmesini sağlayan konsantrasyondur.
 • Temas Süresi(Etki Süresi); Bu özellik dezenfeksiyon işlemi için kirletici ile olan temas süresini içermektedir.
 • pH(sistem); Kullanılacağı sıvının asitliği veya alkalinitesi olarak değerlendirilir. Çünkü, her biosit en etkili olduğu bir pH seviyesi aralığına sahiptir. Bu pH aralığının dışında biyosidal aktivitesinde zayıflama görülebilir.
 • Sitem İçerisindeki Reaktif Kimyasallar; Biositin kullanılacağı proses sıvısında bulunan elementler, kimyasal maddeler, oksitleyiciler, indirgeyiciler maddelerden ve ürünlerin üretiminde kullanılan diğer reaktif kimyasallardan etkilenirler. Örneğin yüzey aktif kimyasallar.
 • Şeker fabrikalarında difüzyon ünitelerinde oluşan bakteri ve küflerin engellenmesi için kullanılır.

Güvenlik;

Ne kadar güvenli bir şekilde kullanılacağını açıklamaktadır. Güvenlik özellikleri aşağıdaki gibidir.

 • Toksisite; Bir biosit’in öldürücü veya zehirli doğasının ölçüsü ile belirlenir.
 • Nötralizasyon Gereksinimleri; Bir sistemde kullanılan biositlerin etkilerini ortadan kaldırmak veya biosoti etkisizleştirmek için kullanılan yöntemler.
 • Çevreye Boşaltma; Biosit’in kullanımı sırasında çevreye salınan biosit miktarı.

Uyumluluk; Biosit’in sistem sıvıları ile ne kadar kolay entegre olabileceğini açıklayan özellikleri konu alır.

 • Çözünürlük; Biosit’in kullanım alanında, belirli bir sıvı içerisinde, ne kadar biosit çözünebilmektedir.
 • pH; Kimyasalın asitliği veya alkalinitesini baz almaktadır. Biosit’in pH’ındaki aşırı değişimler, sistemin farklı bölümleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.
 • Toplam Çözünmüş Katılar(YDS); Proses sıvısında bulunan katı maddelerin ve biosit materyalinin solüsyon içerisinde nasıl işlediğini belirleyen katı madde miktarıdır.

Elleçleme; Biositlerin depolandığı, taşındığı ve kullanıldığı, fiziksel parametreleri konu alır. Bu fiziklsel methodlar aşağıdaki gibidir.

 • Donma Noktası; Sıvı malzemenin katılaştığı sıcaklık olarak belirtilir.
 • Termal Kararlılık; Artan sıcaklık ile malzemenin bozulma oranını belirler. Çalışma alanında yüksek derecede termal kararlılığa sahip biositler etkinlikte az bir azalma ile bile yüksek sıcaklıkta etki edebilirler.
 • Aşındırıcılık; Biosit tarafından neden olunan kimyasal parçalanma miktarıdır.
 • Raf Ömrü; İşlevsel özelliklerinin bozulmasından önce, bir biosit’in maksimum süre boyunca saklanabileceği süredir.

Çalışma alanınızsa biosit kullanmadan önce kesinlik ilgili uzmanlardan destek alınız. O Kimya olarak şirketimiz, büyük endüstriyel şirketlere ve kuruluşlara Danışmanlık ve Ürün tedariği sağlamaktadır.

Biosit Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Biosit fiyatları uzun süredir artış göstermektedir. Endüstriyel sanayinin gelişmesi, şehirleşmenin artması ile biosit kullanımı da yoğun bir şekilde artmaktadır. Bundan dolayı fiyat olarak, tüketime bağlı artmıştır.

Biosit fiyat olarak, biosit üretimi sırasında kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Üretiminde kullanılan kimyasal madde fiyat olarak arttıkça biosit fiyat olarak artacaktır.

Biosit fiyat olarak, kullanım miktarına da bağlıdır. Miktarı arttıkça birim fiyat düşecektir.

Biosit satışı yapan firmalar, fiyatları kontrol etmektedir. Stokların fazla olması durumunda bu kimyasal fiyat olarak makul düzeyde kalacaktır.

Biosit Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.