Paylaş •  

 

Povidon İyot

Ürün Belgeleri

Povidon İyot ANALİZ SERTİFİKASI

Povidon İyot (Povidone Iodine) Nedir?

Molekül Formülü (Povidon İyot (Povidone Iodine)): C6H9I2NO

Molekül Ağırlığı: 364.95 g/mol

Kimyasal Adı: Povidon İyot

CAS Numarası: 25655-41-8

Polivinil Pirolidon ile İyot’un stabil formda olan bir kompleks bileşiğidir. İçerisinde yaklaşık %9 ile %12 arasında İyot bulunmaktadır. İyottan daha az toksik özelliklere sahiptir.

Bu bileşik bir iyodofor çözeltisidir. Ve polivinil pirolidon içermektedir. Yaralarda ki enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi için kullanılan topikal antiseptik ajandır.

Bakteriler, virüsler ve mantarlara ve virüsler karşısında bakteriyel etiketlere sahiptir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Pvp İyot
 • Polivinilprolidon İyot 
 • PVP-I
 • Povidon İyodin
 • Provodin
 • Povidone Iodine
 • Polyvinylpyrrolidone 

Nasıl Üretilir?

Povidon İyot (Povidone Iodine) üretimi, İyot’un 2-Pirolidinon ile oluşturduğu homopolimerdir. İçerisinde Vinil-2-Prolidon vardır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Sarımsı veya kahverengi renkte amorf higroskopik bir tozdur.

Koku olarak kendine has bir kokusu vardır.

Çözünürlük olarak su içerisinde çözünmektedir. Alkolde çözünmektedir. Bu alkoller arasında Etil Alkol, Metil Alkol. İzopropil Alkol olabilir.

Sulu çözeltisi asidik formdadir. Sulu çözeltileri yaklaşık pH 2 düzeyindedir. Nötrleştirmek için Sodyum Bikarbonat kullanılır. 

Korozif özelliği bulunmamaktadır. Önerilen depolama koşullarında stabil olarak depolanabilir.

Povidon İyot (Povidone Iodine) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Tıbbi uygulamalarda bir çok kullanım alanına sahiptir. Jinekolojik alanda Povidon İyot jel olarak kullanılır. Bu uygulamada jinekolojik topikal yarı hareketli kolliadal bir ajandır. Bu tür uygulamalarda sürekli salımı sağlayarak cilt ve mukoza zararlarının bakterileri öldürmesi için gerekli olan İyot konsantrasyonunu stabil bir düzeyde tutmaktadır.
 • Belirli bir konsantrasyonda çok kısa süre içerisinde Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli ve Pseudomomas Aeruginosa bakterilerin inhibe edici dezenfektanların üretiminde kullanılır.
 • Metalik tıbbi ekipmanların dezenfekte edilmesi için kullanılan formülasyonlar içerisinde yer alır.
 • Tıbbi alanda, üroloji ve kadın doğum alanında in vitro yıkama amacıyla kullanılır.
 • Vücutta meydana gelen yaraların mikrop kapmasını önlemek ve dezenfekte etmek amacıyla kullanılır.
 • Cilt temizleyici ürünlerin imalatında kullanılır.
 • Ameliyat sırasında oluşan açık yaranın mikrop kapmasını engellemek için kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Povidon İyot (Povidone Iodine) fiyatları üzerinde en belirleyici unsur, üretiminde kullanılan maddelerin fiyatlarıdır. Polivinil Pirolidon fiyatları artması durumunda fiyatlar artacaktır. İyot fiyatlarının artışı fiyatları doğrudan artıracaktır.

Ayrıca son zamanlarda İyot fiyatları çok yükselmiştir. Bu yükselişten dolayı Povidon İyot fiyatları artmıştır.

Dünya nüfusunun artması fiyatlar üzerinde etkilidir. Çünkü hammadde kaynakları kısıtlı ve sürekli olarak azalmaktadır. Fakat kullanım miktarı sürekli artmaktadır. Bundan dolayı fiyatlar yükselmektedir.

Povidon İyot Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.