Paylaş •  

 

Potasyum İyodür

POTASYUM-IYODUR-AMBALAJ-FOTO
Ürün Belgeleri
POTASYUM İYODÜR ANALİZ SERTİFİKASI

Potasyum İyodür Nedir?

Molekül Formülü (Potasyum İyodür): KI

Molekül Ağırlığı: 166.003 g/mol

Kimyasal Adı: Potasyum İyodür

CAS Numarası: 7681-11-0

Potasyum gibi bir mineral element ve İyot gibi halojen özellikteki bir elementten oluşan metal halojenür bileşiğidir. Balgam söktürme ve koruyucu özelliklere sahiptir.

Anti-Tiroid ilaçları olarak tanımlanan ilaçların sınıfında yer almaktadır. Çalışma prensibi, radyoaktif özellikteki iyotun tiroit bezine nüfuz etmesini engelleyerek işlem görür. Buradaki en önemli husus, tiroid bezinin radyoaktif iyota çok duyarlı olmasından kaynaklanır. Radyoaktif iyotun emilimini engellemek için ve radyasyon hasarından korumak için kullanılan mineral bir iyot tuzudur.

Tiroid bezi hasar gördüğünde KI bu gibi hasarları geri çeviremez. Diğer radyoaktif elementlerden koruma gibi bir özelliği yoktur.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Dipotasyum Diiyodür
 • Potasyum Diiyodür
 • 7681-11-0
 • İyot
 • İyodür Çözeltisi

Nasıl Üretilir?

Potasyum İyodür üretimi bir kaç yöntem ile gerçekleştirilir. Üretimi, potasyum hidroksit içerisinde iyodin absorbsiyonu ile gerçekleştirilir. Bu işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

3I2 + 6KOH 》5KI + KIO3 + 3H2O

Reaksiyon sonrasında ortaya çıkan Potasyum İyodat kristallendirme işleminden sonra süzülerek çözeltiden ayrılır. Bu süreçten sonra dahi çözelti içerisinde Potasyum İyodat bulunur.

Çözelti içerisinde kalan iyotlardan Potasyum İyodat ortaya çıkarılması için çözelti kristalleştirilir. Daha sonra 60 °C sıcaklıkta iyodüre karbon redüksiyonu ya da termal ayrışma metodu ve bir dizi diğer işlem ile gerçekleştirilir.

2KIO3 》2KI + 3O2

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kokusu olmayan beyaz bir katı kimyasaldır.

Fiziksel görünüm olarak Kristal, granül veya toz formunda olabilir.

Kaynama Noktası yüksektir. Yaklaşık 1323 °C dir.

Erime Noktası 681 °C dir.

Çözünürlük olarak su içerisinde yüksek çözünürlüğe sahiptir. Örneğin 25 °C de su içerisinde 148 g/100 mlt su olarak tespit edilir. Amonyak ve Gliserin içerisinde düşük çözünürlüğe sahiptir.

Yoğunluğu 3.12 g/cm³ tür. Dolayısı ile Sudan 3 kat daha fazla yoğundur.

Havaya karşı duyarlıdır. Nemli havalara maruz kalması durumunda iyot ve iyodat salımı gerçekleştirir. Nemli ortamlarda higroskopik özellik sergiler.

Potasyum İyodür Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Radyoaktif iyota maruz kalma riski bulunan alanlarda, radyoaktif iyot’a maruz kalmadan hemen önce veya o esnada tiroid bezine radyoaktif iyot girmesini engeller ve radyoaktif iyotun tiroid bezine girerek hipotiroidizm ve akut tiroid rahatsızlığını engellemektedir.
 • Antimikrobiyal etkileri bulunan temizlik maddelerinin imalatında İyot kaynağı olarak kullanılır. Aynı zamanda Potasyum İyodat da kullanılabilir.
 • Tavukçuluk sektöründe, yem içerisinde hayvanin ihtiyacı olan potasyum kaynağı olarak kullanılır.
 • Yara ve dokuların İyileşmesini sağlamak amacıyla üretilen antiseptik özelliğe sahip hidrojellerin üretiminde kullanılır. Bu uygulamada çözücü olarak Sorbitol veya Mono Propilen Glikol kullanılır. Aynı zamanda katyonik bir polimer gerekli olacaktır. Bunun için Kitosan kullanılır.
 • Mono Etanol Amin’in oksidatif bozunmasını engellemek için Tuzlu Amin Çözücüleri olarak kullanılır.
 • Fotoğrafçılık endüstrisinde gümüşün çökeltilmesi için kullanılır.
 • Tibbi alanda tiroid bezinin düzenlemek için kullanılır.
 • Laboratuvarda analitik reaktif olarak kullanılır. Sudaki çözünmüş oksijen, çözünmüş klor, sülfür ve diğer analitlerin tespit edilmesinde kullanılmaktadır.
 • Ozon filtre malzemelerinin imalatında Aktif karbon, Sitrik asit ve Potasyum İyodür birlikte kullanılarak emprenye edilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Potasyum İyodür fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasal bileşiklerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Potasyum Hidroksit ve İyot fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatları artacaktır.

Potasyum İyodür fiyatları son yıllarda yüksek miktarda artış göstermiştir. Bunun nedeni covid-19 virüsünden kaynaklı gemi yükleme sorunlarının olması ve  navlun fiyatlarının artmasıdır.

Potasyum İyodür distribütörü olan firmalar,  stoklarına bağlı olarak fiyatlarını güncellemektedir.

Potasyum İyodür Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.