Paylaş •  

 

Tiyoüre


TİYOÜRE AMBALAJ
Ürün Belgeleri
TIYOURE ANALİZ SERTİFİKASI

Tiyoüre Nedir?

Molekül Formülü (Tiyoüre): CH4N2S

Molekül Ağırlığı: 76.12 g/mol

Kimyasal Adı: Tiyokarbamid

CAS Numarası: 62-56-6

Hem doğal hem de sentetik olarak meydana gelen bir kimyasal bileşiktir. En yaygın sülfür kaynağı olan kimyasallar arasındadır. Bazı metal sülfür bileşiklerinin elde edilmesi için başlangıç maddesidir.

Thiourea düzlemsel yapıya sahip bir moleküldür. Genellikle üre ile karıştırılmaktadır. Üre bileşiğinde karbon atomuna oksijen bağlı iken, karbamid bileşiğinde karbon atomuna sülfür bağlıdır. Organik yapıda bir bileşiktir. Yaygın olarak Karbamid olarak adlandırılır.

Bu üründe dikkat edilmesi gereken önemli bir husus vardır. Tiyo Üre ile Tiyo Üre Dioksit bir birinden farklıdır. Tiyoüre kaplama sektöründe kullanıma uygundur. Fakat Tiyo üre Dioksit uygun değildir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • THIOUREA
 • Tiyokarbamid
 • İzotiyoüre
 • Üre,2-tiyo-
 • 2-Tiyoüre
 • Tiyokarbonik Asit Diamid
 • Karbonotiyoik Diamid
 • Tiuronyum

Nasıl Üretilir?

Tiyoüre üretimi Amonyum Tiyosiyanat’ın 140-145 °C aralığına kadar ısıtılmaktadır. Denge sağlanması için Tiyosiyanat’ın %25 düzeyinde dönüşümünün gerçekleşmesi gerekmektedir.

Bunun yanında Siyanamid ve Hidrojen Sülfür’ün reaksiyonu ile de üretilmektedir. Bunun reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

NH2CN + H2S 》CS(NH2)2

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz veya kirli beyaz formundadır. Su içerisinde bakmaktadır. Ve karışabilir.

Kokusu bulunmamaktadır. Tat olarak acı bir tada sahiptir.

Erime noktası yaklaşık 180 °C dir. Kaynama noktasında ayrışmaktadır.

Çözünürlük olarak 25 °C içerisinde 117.5 g/Lt dir. Etil Alkol içerisinde çözünmektedir. Eter içerisinde çözünmemekte

Yoğunluğu 1.4 g/cm³ tür.

Ayrışana kadar ısıtıldığında zehirli dumanlar yaymaktadır.

Tiyoüre Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Çok önceden bu yana fotoğrafların işlenmesinde kullanılmaktadır.
 • Kauçuk endüstrisinde, kauçuk üretiminde kullanılmaktadır. Bu uygulamada toplama maddesi olarak kullanılır.
 • Bilimin ilerlemesi ile birlikte asilasyon reaksiyonlarında maliyet açısından  avantajından dolayı THIOÜREA reaktifi  kullanılmaktadır.
 • Tıbbi alanda hipertiroidi tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Tiyoüre kazan sularının arıtımında kullanılır.
 • Kağıt endüstrisinde ışığa duyarlı kâğıtların imalatında kullanılır.
 • Gümüş ve Bakır gibi metallerin imalatında temizleme maddesi olarak kullanılır.
 • Tarım sektöründe tohumların çimlenmesini tetikleyici etkiye sahiptir. Bu işlemin gerçekleşmesi için tohumlar ekilmeden yaklaşık 1 gün önce THIOÜREA çözeltisine daldırılarak ıslatılır.
 • Fumarik Asit sentezinde katalizör olarak kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Tiyoüre fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına bağlıdır. Amonyum Tiyosiyanat fiyat olarak arttıkça bu kimyasal bileşik fiyat olarak artacaktır.

Tiyoüre satışı yapan firmalar bu kimyasalın fiyatlarını belirlemektedir. Piyasada bulunan ürünün tek bir satıcıya toplanması ile fiyatlar yükselebilir.

Tiyoüre distribütörü olan firmalar fiyatları belirlemektedir. Distribütör firmaların stokları arttıkça fiyatlar kısa süreli gerileyebilir. Stoklar azaldıkça fiyatlar artacaktır.

Tiyoüre Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.