Paylaş •  

 

Sodyum Tiyosülfat


SODYUM TİYOSÜLFAT AMBALAJ
Ürün Belgeleri
SODYUM TİYOSÜLFAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Tiyosülfat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Tiyosülfat): Na2S2O3

Molekül Ağırlığı: 158.11 g/mol

Kimyasal Adı: Disodyum Tiyosülfat

CAS Numarası: 7772-98-7

Sodyum ve Tiyosülfat iyonlarından oluşan inorganik bir sodyum tuzudur. Orta kuvvetli indirgeme maddesi özelliği vardır.

Tiyosülfat formülasyon yardımcısı özelliği bulunan bir kimyasaldır. Klor kontrolü için önemli bir maddedir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Tiyosülfürik Asit Disodyum Tuzu
 • Disodyum Sülfürotioat
 • Sodyum Tiosülfat
 • Sodyum Sülfotioat
 • Sodyum Oksit Sülfit
 • 7772-98-7
 • Susuz Form
 • Pentahidrat Form

Nasıl Üretilir?

Sodyum Tiyosülfat üretimi için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemli olanları Sodyum Sülfit yöntemi ve Sodyum Sülfür yöntemidir.

Sodyum Sülfit yönetiminde Sodyum Karbonat çözeltisi Kükürt Dioksit gazı ile reaksiyona sokulur. Çözelti içerisindeki safsızlıkların giderilmesi için Sodyum Sülfit ve Sodyum Hidroksit eklenir.

Üretim sürecinde Tiyosülfat’ın son ürününü elde etmek için konsantre edilir, filtrasyondan geçirilir, Kristallendirme yapılır reaksiyonun sonrasında Santrifüjleme işlemi yapılır.

Reaksiyonun denklemi aşağıdaki gibidir.

Na2CO3 + SO2 》Na2SO3 + CO2

Na2SO3 + S + 5H20 》Na2S2O3.5H20

Tiyosülfat üretimindeki bir diğer yöntem ise Sodyum Sülfür ile gerçekleştirilen üretimdir. Sodyum Karbonat Kükürt Dioksit gazı ile reaksiyona sokulur. Reaksiyon sürecinde kükürt tozu eklenerek berraklaştırma işlemi yapılır. Devamında kristallendirilip yıkanarak süzülür.

Bu işlemin reaksiyonu aşağıdaki gibidir.

Na2CO3 + 4SO2 》3Na2S2O3 + CO2

2Na2S + 3Na2CO3 + 6SO2 + 2S 》5Na2S2O3 + 3CO2

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kuru toz formda pelet veya kristal formda bulunmaktadır. Higroskopik formda beyaz bir katıdır. Veya renksiz monoklinik olarak kristal formdadır. Tuzlu bir tadı vardır.

Susuz tiyosülfat opak kristal formadadır.

Çözünürlük olarak su içerisinde 20 °C de 20.9 g/cm³ tür. Etil Alkol içerisinde çözünmez.

Erime noktası 48.5 °C dir.

Yoğunluğu 1.7 g/cm³ tür.

Isıtılmaları durumunda ayrışarak yüksek düzeyde toksik olan Disodyum Oksit ve Kükürt Oksit bileşiklerini yaymaktadır.

Sodyum Tiyosülfat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Analitik Kimya süreçlerinde İyot’ün kantitatif tayininde reaktif olarak kullanılır.
 • Fotoğraf sektöründe sabitleme tozunun imalatında kullanılan bir bileşiktir.
 • Kağıt hamurunun ağartılmasında antiklor maddesi olarak işlem görür. Aynı zamanda Tekstil ve Elektrik su arıtma tesislerinde bu amaç için kullanılır.
 • Katı ayırma maddelerinde paslanma önleyici olarak kullanılır.
 • Tıbbi uygulamalarda Siyanür zehirlenmesine tedavi etmek için kullanılan bir bileşiktir.
 • Maden sektöründe petrol kuyularının delinmesi işlerinde kullanılan maddedir.
 • Özellikle maden sektöründe kullanılan siyanür’ün imha ve bertaraf edilmesi için Sodyum Tiyosülfat kullanılır.
 • Bazı pestisit maddelerin imalatında kullanılır.
 • Fotoğraf geliştirici formülasyonlarda Sodyum Karbonat ve Sodyum Karbonat ile birlikte kullanılır.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Tiyosülfat fiyat olarak üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Sodyum Sülfür (Zırnık), Sodyum Karbonat ve Sodyum Sülfit fiyatları arttıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatı artacaktır.

Sodyum Tiyosülfat distribütörü olan firmaların stoklarına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Stokları azaldıkça fiyatlar artmaktadır.

Sodyum Tiyosülfat satışı yapan firmaların üretim tesisine olan uzaklığı fiyatları etkilemektedir. Üretim tesisi ile satış yapılan yerin mesafesi arttıkça maliyetlerin artmasından dolayı fiyatı artacaktır.

Sodyum Tiyosülfat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.