Paylaş •  

 

Sodyum Hekzaflorosilikat

Ürün Belgeleri

SODYUM HEKZAFLOROSİLİKAT ANALİZ SERTİFİKASI

Sodyum Hekzaflorosilikat Nedir?

Molekül Formülü (Sodyum Hekzaflorosilikat): Na2SiF6

Molekül Ağırlığı: 188.055 g/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Florosilikat

CAS Numarası: 16893-85-9

Silika, Sodyum ve Flor bileşiklerinden oluşan suda çözünmeyen bir silika kaynağıdır. İnorganik özellikte bulunan bir kimyasal bileşiktir.

Bu kimyasal bileşik oksitleyici ve indirgeyici özelliklere sahip bir bileşiktir. Her ne olursa olsun redoks reaksiyonları meydana getirebilir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

  • Florosilikat
  • Sodyum Siliko Florür
  • Sodyum Silika Florür
  • Disodyum hakzaflorosilikat
  • Disodyum Heksaflorosilikon
  • 16893-85-9
  • Sodium Slico Fluorür
  • Natrium Heksafluorosilicate
  • Sodyum Hegza Floro Silikat

Nasıl Üretilir?

Sodyum Heksaflorosilikat üretimi, Florosilisik Asit’in nötralize edilmesi sonucunda üretilir.

Florosilisik Asit’in, Sodyum Kaynağı olarak Sodyum Hidroksit (Sıvı Kostik) veya Sodyum Karbonat ile reaksiyona sokulması sonucunda elde edilmektedir. Ayrıca Sodyum kaynağı olarak Sodyum Klorür de kullanılabilir.

Rekatif maddeler eklenirken fazla florürün ortaya çıkmasını engellemek için giren ham maddelerin oranları anlık kontrol edilmelidir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz granül formundadır. Aynı zamanda altıgen kristal formunda bulunmaktadır.

Kokusu bulunmamaktadır.

Yoğunluğu 2.70 g/cm³ tür.

Çözünürlük olarak soğuk içerisinde çok düşük çözünürlüğe sahiptir. Alkol içerisinde çözünmez. 20 °C su içerisindeki çözünürlüğü 0.76 g/100 mlt dir.

Isıtılması durumunda zehirli Hidrojen Florür dumanları ve Disodyum Oksit (Na2O) dumanları yaymaktadır.

Isıtılarak 300 °C ye kadar sıcaklığı çıkarılması durumunda Silikon Tetraflorür ve Sodyum Florür ortaya çıkmaktadır.

Sodyum Hekzaflorosilikat Kullanım Alanları Nerelerdir?

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Sodyum Hekzaflorosilikat fiyatları üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatları ile doğru orantılıdır. Üretiminde kullanılan Florosilisik asit, Sodyum Karbonat ve Sodyum Hidroksit fiyatları arttıkça Sodyum Silikaflorür fiyat olarak artacaktır

Sodyum Hekzaflorosilikat fiyat olarak bu kimyasal bileşiğin kullanım alanları ile doğru orantılıdır. Cam sektörünün gelişmesi ile bu kimyasalın kullanımı da belli oranda artmıştır. Bu da bu bileşiğin fiyatlarını artırmıştır.

Sodyum Haksa Floro Silikat distribütörü olan firmaların stokları azaldıkça bu kimyasal bileşiğin fiyatları yükselecektir. 

Sodyum Hekzaflorosilikat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.