Paylaş •  

 

Lityum Karbonat

LİTYUM KARBONAT FORMÜLÜ
LİTYUM KARBONAT AMBALAJLİTYUM KARBONAT AMBALAJ 10 KG
Ürün Belgeleri
LİTYUM KARBONAT ANALİZ SERTİFİKASI

Lityum Karbonat Nedir?

Molekül Formülü (Lityum Karbonat) : Li2CO3

Molekül Ağırlığı: 73.888 g/mol

Karbonat Kimyasal Adı: Lityum Karbonat

CAS Numarası: 554-13-2

Bu kimyasal maddenin son zamanlarda çok büyük öneme sahip özellikleri olduğu keşfedilmiştir. Bu süreçten sonra birçok sektörde kullanılması ile tanınmıştır.

Antimanik ve hematopoik özellikler sergileyen yumuşak alkali metal tuzudur.

Ruh halini dengeleyici bir madde olarak sınıflandırılan Lityum tuzudur. Lityum’un en önemli özelliği çok uzun süredir, yaklaşık 50 yıldır mania tedavilerinde yaygın olarak kullanılan basit bir alkali tuzudur.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Dilityum Karbonat
 • 554-13-2
 • Karbonik Asit Lityum Tuzu
 • Lithobid
 • Lithane
 • Karbonik Asit Dilityum Tuzu
 • Lithium Carbonate
 • Carbolithium

Üretimi Nasıl Yapılır?

Lityum Karbonat üretimi 3 tane üretici tarafında tekelde toplanmıştır.

Lityum Metal cevherinden elde edilmektedir. Burada Lityum cevheri spodümenin’den geri kazanılması yöntemiyle ara ürün olarak üretilmektedir.

Üretim sürecinde ilk olarak ince parçacıklar halinde öğütülmüş Lityum cevheri 250 °C de sülfürik asit ile pişirilmektedir. Daha sonra Lityum Sülfat süzülür.

Elde edilen Lityum bileşikleri, Lityum üretim sürecinde sıcak ve konsantre Sodyum Karbonat (Na2CO3) çözeltisi ile Lityum Sülfat veya Lityum Klorür çözeltilerinin karıştırılması ile elde edilir.

Üretimindeki ana reaksiyon aşağıdaki gibidir;

Li2SO4 + Na2CO3 》Li2CO3 + Na2SO4

Son olarak Eti Maden firmasının bor üretim tesisinde yüksek teknoloji ile, rafine bor üretimi yapılırken atık su içerisindeki lityum bileşiğini geri kazandıran bir yöntem geliştirmiştir. Bu sayede atık su içerisinden yılda 600 ton Lityum Karbonat üretilecektir.

Son dönemlerde artan lityum talebine karşılık bazı kullanıcılar farklı maddelerden üretim metotları üzerinde çalışmaktadır. Bunlar arasında son zamanlarda ortaya atılan çalışmalar arasında bir kil mineralinden ve onun kompozit yapılarından asit kullanmadan lityum üretme tekniklerine odaklanmıştır.

Bu üretim prosesinde kullanılan kil içerisinde Na,K,Al,Ca ve Mg gibi elementler de bulunmaktadır. Asit liç ekstraksiyonu ile bu elementlerin de yer aldığı yüksek konsantrasyona sahip safsızlıkların da süzülmesi sağlanır.

Lityum Karbonat Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nasıldır?

Renksiz veya beyaz monoklinik bir tozdur.

Yoğunluğu 2.11 gr/cm3 tür.

Erime noktası 723 °C dir.

1300 °C de ayrışmaktadır.

Lityum Karbonat çözünürlük olarak farklı etkiler gösteren kimyasal bileşiktir. Soğuk suda sıcak suda olduğundan daha fazla çözünmektedir. Suyun sıcaklığı arttıkça  çözünürlüğü azalmaktadır. Alkol içerisinde çözünmez fakat seyreltik asitte iyi çözünmektedir.

Çözünürlük olarak su içerisinde 1.3 mg/mlt dir.

Kararlılık olarak normal şartlar altında kararlı bir kimyasaldır.

Tanecik boyutu üreticiden üreticiye farklılık gösterebilir. Bazı kullanıcılar toz formunda ürün kullanırken bazı üreticiler biraz daha kalın formları tercih edebilmektedir.

Lityum Karbonatın Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üzerine Etkisi

Lityum Karbonat yapı sektöründe kullanılan çimentoların içerisinde donmayı hızlandırmak amacıyla kullanılan priz hızlandırıcı etken maddedir. Bu sayede hızlı donma sağlayarak çimentonun kullanım alanına göre uygulanması ve zamandan tasarruf edilir.
Bu hızlandırıcıların eklenme sebebi priz süresini kısaltmak veya erken mukavemet gelişimini artırmak amacıyla kullanılırlar.

Lityum Karbonat türü hızlandırıcılar hem ayar hem de sertleşmeyi hızlandırırlar. Bazı hızlandırıcılar ise ayar verme yada sertleşmeyi hızlandırmak amacıyla kullanılırlar.
Bu hızlandırıcı maddeler genel olarak sıvı formda tercih edilir. Bazıları ise katı formda tercih edilmektedir. Bunun nedeni çözünme problemidir.
Uygulama alanları hem normal betonu hızlandırmak için hem de püskürtmeli betonlar içindir.

En Ucuz ve En Etkili Priz Hızlandırıcı Nedir?

Kalsiyum klorür 1880 li tercihlerden bu yana kullanım kolaylığı ve maliyet avantajından dolayı aynı zamanda en etkili priz hızlandırıcıdır.
Kalsiyum Klorür’ün beton üzerindeki kineyim etkisi rapor ve araştırmalar ile belgelenmiştir.
CaCl2 nin çimento hamuru üzerindeki diğer etkileri aşağıdaki gibidir;

• Donma Direnci
• Çözülme Dayanıklılığı
• Sülfat Katsayısı
• Gözeneklilik

Lityum Karbonat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Kullanım alanları arasında sanayide proses regülatörleri olarak kullanılmaktadır.
 • Lityun iyon pil hücreleri Lityum, kobalt, nikel ve grafit ihtiyacı duymaktadır. Bu ihtiyaç 1.9 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Bunun en büyük nedeni, Elektrikli araçların üretiminin artmasından kaynaklanmaktadır.
 • Sanayide yükseltgen ve indirgeyici ajanlar olarak kullanılmaktadır.
 • En spesifik kullanım alanı tıpta cinnet tedavilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu alanda, şizofrenide duygusal bozuklukları iyileştirme özelliğinden faydalanılmaktadır.
 • İçerisindeki Lityum elementi, sodyum ve potasyum ile uyarılmış olan Adenozin Trifosfatı etkileyerek sinir hücreleri içerisinde transmembran sodyum değişimlerine müdahale etmektedir. Bu sayede nörotrasmiterlerin salınımını değiştirmektedir.
 • Aynı zamanda siklik Adenozin monofosfat konsantrasyonlarını etkilemektedir. Lityum Karbonat Bundan dolayı hücresel inositolün tükenmesiyle fosfolipaz C aracılı sinyal iletiminin inhibisyonu ile sonuçlanan inositol metabolizmasını bloke eder. Bu sayede sinir hastalıklarında pozitif yönde değişime yardımcı olur.
 • Kullanımı bipolar bozukluğunda tedavi amacıyla kullanılmaktadır.
 • Safsızlıkları gidermek için kullanılmaktadır. Çünkü Lityum iyonunun polarizasyon özelliği çok kuvvetlidir.
 • Periferik lokositleri yükseltme etkisine sahiptir.
 • Sentetik kauçuk, boyalar ve askeri savunma materyallerinin imalatında güçlendirici madde olarak kullanılmaktadır.
 • Batarya sınıfı Lityum Karbonat , Lityum İyon batarya katod malzemelerinin imalatında bir matris değiştiricide kullanılmaktadır. Lityum iyon pilin en önemli özelliği şarz edilebilir olması ve sarz kapasitesini en iyi şekilde kullanmasıdır. En uygun şartlarda edilebilir lityum iyon pili LiMnO2 sıvı elektrolit pilidir.
 • Yapı kimyasallarında donmayı hızlandırmak amacıyla yardımcı kimyasal olarak kullanmaktadır.
 • Lityum elementinin insan yapısındaki en önemli etkisi duygudurum düzenleyici özelliğe sahip olmasıdır. Lityum Karbonat içerisinde yer alan lityum elementi beyinde bazı biyokimyasal ve biyolojik etkilere sahiptir. Bunlardan bir tanesine dopamin ve seratonin gibi nörotransmitter sinyaller üzerindeki etkileridir.
 • Lityum metal oksit bileşiği üretmek için fosforik asit ile reaksiyona sokularak Lityum fosfat elde edilir. Daha sonra bir kobalt kaynağı olan Kobalt Oksit ile 350 °C de sinterlenir ve Lityum Metal Oksit bileşiği elde edilir.
 • Rüzgar türbini kanatları soğuk havalarda çatlama ve korozyona maruz kalmaktadır. Türbin kanatlarında çatlamaların oluşmasını önlemek için reçine içerisinde yumuşak metal katılır. Buradaki en uygun yumuşak metal lityum bileşikleridir. Bu uygulamalarda Liyum karbonat kullanılabilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Fiyat olarak, Lityum Karbonat üretiminde kullanılan Lityum cevherlerinin fiyatları ile doğru orantılıdır. Lityum cevheri fiyatları arttıkça bu kimyasal madde fiyat olarak artacaktır.

Fiyatları Lityum cevheri üretimi yapılan madenlerin sayısına doğrudan bağlıdır. Cevher madenleri arttıkça fiyatları azalacaktır. Çünkü bu kimyasalın üreticileri yeterince Lityum cevheri bulabilecektir.

Lityum Karbonat fiyatları üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Sodyum Karbonat fiyatları arttıkça bu hammadde fiyat olarak artacaktır.

Üretimi 3 büyük üreticinin tekelinde olmasından kaynaklı fiyatlar kontrol altında tutulmaktadır. Son yıllarda fiyatları 2 katına çıkmıştır.

Kullanım alanları arttıkça fiyat olarak artacaktır.Cünkü üretilen hammadde talep edilen ürün miktarını karşılamayacaktır.

Son yıllarda Dünyada meydana gelen lityum metaline olan talep nedeniyle arz talebi karsilamamaktadır. Bu sebeple fiyatlar %350 düzeyinde artış göstermiştir. Ve hala artış yaşamaktadır.

Lityum Karbonat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.