Paylaş •  

 

Nonilfenol Etoksilatlar

NONİLFENOL ETOKSİLAT MOLEKÜL YAPISI
Ürün Belgeleri
NONİLFENOL ANALİZ SERTİFİKASI

Nonilfenol Etoksilat Türleri

Nonilfenol ve Nonilfenol Etoksilatlar Nedir?

NP-4, NP-6, NP-9, NP-10, NP-20, NP-30 ve bu şekilde devam eden bir çok iyonik olmayan yüzey aktif madde bulunmaktadır.

Nonilfenol Etoksilat(NPE) Molekül Formülü: Karışım

Nonilfenol Etoksilat(NPE) Molekül Ağırlığı: Karışım

Nonilfenol Etoksilat(NPE) Kimyasal Adı: Nonilfenol Etoksilat

Nonilfenol Etoksilat(NPE) CAS Numarası:

127087-87-0 (NP-6)

NPE(Nonilfenol Etoksilatlar), Alkilfenol Etoksilatlar(APE) adı verilmiş olan daha büyük bileşik grubuna ait genel temizlik maddeleri olarak bilinmaltedir. NPE’ler ve Oktilfenol Etoksilatlar(OPE) gibi çeşitli Alkilfenol Etoksilatlar(APE) vardır. OPE’ler ve NPE’ler aynı Kimyasal grubunda bulunmaktadır ve benzer özelliklere sahiptir.

NPE’ler(Nonilfenol Etoksilat) ve Oktilfenol Etoksilatlar’dan(OPE) daha fazla kullanılmaktadır. İndirgenmeleri diğer temizlik maddelerinden daha zor olarak bilinmektedir.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE) yüzey gerilimini düşürürler ve yüzey üzerinde su ve yağ gibi çözelti veya etkileşim içerisinde karışmayan ara yüzler arasında konsantre hale getirerek temizleme işlemi yaptıkları için yüzey aktif madde olarak bilinmektedir.

Noniyonik yüzey aktif maddeler, sanayi üretiminde yaklaşık %45 olarak ikinci sırada yer almaktadır.

Nonilfenol(NP) ve Nonilfenol Etoksilatlar (NPE) iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin, daha büyük alkil fenol ve alkil fenol etoksilatların en yaygın kullanılan grubudur. NP ve NPE’ler su ortamlarında yaygın olarak kullanılmasından kaynaklı olarak yoğun olarak üretilirler.

NP’lerin ana kullanım alanı NPE lerin üretim alanıdır.

Noniyonik yüzey aktif maddeler, iyonik olmayan sürfaktanlar olarak ta belirtilmektedir. Temizlik kimyasallarının üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Temizlik maddelerinin imalatında birçok küçük görevlere sahip olmaları, Nonilfenol etoksilatları bu kimyasalların üretiminde değerli kılmaktadır.

İyonik olmayan yüzey aktif maddeler, bu formüllerde kullanılan diğer kimyasallarla bir araya getirilmesi durumunda çok iyi geçinmektedirler. Diğer bir husus ise, en yüksek seyreltme yapılarak, istenilen özelliğin kaybolmamasını sağlamaktır.

Bilinen en yaygın Etoksilatlar, NP-9 dur. Bunlar Alkil Fenol Etoksilat grubunda yer almaktadır. Ve Etoksilatlar sentetik sabun üretiminde 10 larca yıldır yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

İyonik olmayan etoksillenmiş yüzey aktif maddeler yani alkil fenol etoksilatlar, yağlı alkol etoksilatlar endüstriyel ve tüketici ürünlerinde yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Yüzey aktif maddelerin analizinde HPLC yöntemi kullanılmaktadır.

İyonik olmayan yüzey aktif maddeler, bunlar genellikle sert sularda çözünmezler. Zayıf temizleyiciler olarak düşünülen iyonik yüzey aktif cisimler üzerinde tercih edilir.

NP ve NPE’ lerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Nonilfenol(NP) oda sıcaklığında orta derecede suda çözünürlüğe sahiptir. Nonilfenol(NP) orta derecede buhar basıncına sahiptir. Açık sarı viskoz bir sıvıdır. Nonilfenol Etoksilatlar(NPE) ler açık turuncu yağlı sıvılar ve mumlu haldeki katı materyaller olduklarında berraktır. Nonilfenol Etoksilatlar(NPE) kimyasal olarak kararlı moleküllerdir. Ve reaksiyona girme eğilimleri yoktur.

Nonilfenol Etoksilat(NPE) molekülünün bir ucu hidrofilik bir ucu ise hidrofobiktir. Nonilfenol Etoksilatta(NPE) hidrofilik uç su çeker hidrofobik uç ise yağlar, gresler ve çözünür molekülleri çeker.

Nonilfenol(NP)’den Nonilfenol Etoksilat(NPE) Üretimi nasıldır?

Nonilfenol(NP) ün gerekli şartlar altında Etilen Oksit ile reaksiyona sokulması neticesinde Nonilfenol Etoksilat(NPE) elde edilir.

Alkalifenol Polietoksilatların bozunması ile oluşmaktadırlar.

Nonilfenol(NP) ve Nonilfenol Etoksilatlar(NPE)’ın kullanım  alanları Nerelerdir?

50 yıldan uzun süredir kimya sektöründe yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), tekstil işleme sektöründe, kağıt hamuru işlemlerinde kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), boyalar, reçineler, ve koruyucu kaplamalar, petrol ve gazların geri kazanımında ve çelik imalatında kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), böcek ilaçlarının üretiminde ve elektrik üretim santrallerinde aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), çeşitli temizlik ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), Yağ temizleme kimyasalları ve deterjan üretiminde de kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), Elyafların ovulması alanında da kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), bazı kozmetik ürünlerinin imalatında kullanılmaktadır.

Nonilfenol(NP)’ nin en önemli kullanımı, Nonilfenol Etoksilatların(NPE) üretiminde ara ürün olarak kullanılır. Nonilfenol(NP) ayrıca kauçuk, vinil ve poliolefinler ve polistiren gibi polimerleri korumak için kullanılan bir antioksidan olan tris(4-nonil-fenil) fosfit (TNPP) oluşturmak için reaksiyona sokulurlar. TNPP aynı zamanda gıda paketlemesinde stabilizatör olarak kullanılır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), ıslatma ajanları, emülsifiyer ajan ve dağıtıcı ajan olarak kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE), tarım sektöründe pestisit olarak kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilatlar(NPE) iyi bir emülgatördür.

Nonilfenol Etoksilatlar spermisidlerde kullanılmaktadır.

Nonilfenol Etoksilat Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Nonilfenol Etoksilat fiyatları, bu kimyasalların üretiminde kullanılan hammaddelerin maliyetine bağlı olarak değişmektedir. Burada kullanılan hammaddenin maliyeti arttıkça Nonilfenol Etoksilat fiyatı da artmaktadır. İyonik olmayan yüzey aktif maddeler arasında en yaygın kullanılan kimyasal olmasından kaynaklı olarak, deterjan üretimini yapan firma sayısının azalması durumunda Nonilfenol Etoksilat fiyatları artmaktadır.

Noniyonik Yüzey aktif madde fiyatları Nonilfenol Etoksilatların kullanıldığı alanlara göre değişmektedir. Yüksek saflıktaki Nonilfenol Etoksilat kullanılacaksa burada Nonilfenol Etoksilat fiyatı yüksektir.

 

Hazırlayan: O Kimya

Nonilfenol Etoksilatlar Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.