Paylaş •  

 

Disiyandiamid

DİSİYANDİAMİD FORMÜLÜ

DİSİYANDİAMİD AMBALAJ FOTOĞRAFI

Ürün Belgeleri

DİSİYANDİAMİD ANALİZ SERTİFİKASI

Disiyandiamid Nedir?

Molekül Formülü (Disiyandiamid): C2H4N4

Molekül Ağırlığı: 84.08 g/mol

Kimyasal Adı: 2-Siyanoguanidin

CAS Numarası: 461-58-5

Guanidinde yer alan amino hidrojenlerinden bir tanesinin siyano grubu ile ikame edilmesi ile ortaya çıkar.

Siyanamid ve Siyanoguanidin dimeridir. Tarım üzerinde kullanılan 2 tip nitrifikasyon inhibitörü arasında yer alır.

Guanidin ve Nitrilin üyesi olan bir bileşiktir.

Diğer İsimleri Nelerdir?

 • Siyanoguanidin
 • Dicyandiamido
 • 2-Siyanoguanidin
 • 461-58-5
 • Siyanamid Metaboliti
 • Guanidin,siyano
 • N-Siyanoguanidin

Nasıl Üretilir?

Disiyandiamid üretimi Siyanamit’in Alkali toprak hidroksitleri veya buna uygun diğer bazların varlığı ile Amonyak ile reaksiyona sokularak su içerisinde kontrollü bir şekilde Polimerize edilerek hazırlanır.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak kuru toz veya büyük kristal formundadır.

Kokusu bulunmamaktadır.

Erime noktası 209.5 °C dir.

Su içerisinde 25 °C de 4.13 g/cm³ tür. Etil Alkol içerisinde daha düşük çözünürlüğe sahiptir.

Yoğunluğu 25 °C de 1.4 g/cm³ tür.

Kuru olması durumunda stabildir.

Disiyandiamid Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Melamin üretiminde kullanılmaktadır. Ve bir maddenin dimeridir.
 • Yavaş ve sürekli nitrojen salınımlı gübrelerin imalatında kullanılan bir bileşendir.
 • Devre kartlarının üretiminde kullanılan epoksi laminant üretiminde kullanılır.
 • Birçok organik kimyasalın üretiminde ana madde olarak kullanılır.
 • Barbitüratların sentezinde kullanılan guanidin türevi bir kimyasaldır.
 • Petrol kuyusu sondaj çamuru işlemlerinde kullanılan bir kimyasaldır. Bu uygulamada inceltici özelliği vardır.
 • Tarım arazilerinde suyun ilerlediği kanallara nitrat sızmasını engellemek için kullanılan bir kimyasaldır.
 • Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve mera büyümesini teşvik etmek amacıyla kullanılır.
 • Azot kaybı yaşayan bitkilerde Azot’un daha yavaş salınımını sağlamak için gübre formüllerinde nitrifikasyon inhibitörü olarak kullanılır. Aynı zamanda mahsül verimi de artmaktadır.
 • Bakır cevherlerinde flotasyon önleyici madde olarak kullanılır.
 • Boyar maddelerin ve patlayıcı maddelerin üretiminde önemli özellikleri bulunur.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Disiyandiamid fiyat olarak üretiminde kullanılan maddelerin fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Siyanamit ve alkali toprak hidroksi metallerin fiyatları arttıkça bu kimyasal maddenin fiyatı artacaktır.

Disiyandiamid distribütörü olan firmalar stoklarına bağlı olarak fiyatları kontrol etmektedir. Stoklar azaldıkça fiyatlar artmaktadır.

Siyanoguanidin fiyatları bu maddenin üretiminin yapıldığı tesis sayısına doğrudan bağlıdır. Üretim tesisinin sayısı artması ile fiyatlar radikal yükselişler yapamaz.

Disiyandiamid Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.