Paylaş •  

 

Polivinil Alkol

POLİVİNİL ALKOL (PVA) MOLEKÜL YAPISI
POLİVİNİL ALKOL(PVA) AMBALAJPOLİVİNİL ALKOL AMBALAJ
Ürün Belgeleri
POLİVİNİL ALKOL ANALİZ SERTİFİKASI

Polivinil Alkol Nedir?

Molekül Formülü (Polivinil Alkol) : (C2H4OX)

Molekül Ağırlığı: 44.053 g/mol

Kimyasal Adı: Polivinil Alkol

CAS Numarası: 9002-89-5

Polivinil asetatlardan, asetat gruplarının hidroksil grupları ile değiştirilmesi ile hazırlanan bir polimerdir. Polivinil Alkol (PVA) vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilebilen suda çözünebilen sentetik polimerdir.

PVA doğal bir kimyasal olarak ortaya çıktığı şu zamana kadar tespit edilememiştir.

Hem hidrofilik hem de hidrofobik fonksiyonel gruplara sahiptir. Bundan dolayı bazı üretim süreçlerinde yüzey aktif madde olarak kullanılmaktadır.

Bu hammaddenin sınıfları moleküler ağırlık ve hidroliz derecesi sınıfların göre değişir. Moleküler ağırlık genellik çözelti viskozitesi açısından ifade edilir.

Polivinil Alkol’ün yüzey aktif maddeler, ıslatıcılar, köpük gidericiler ve kıvam arttırıcılar ile yapılan emülsiyonları sonucunda mikroorganizmalara karşı savunmasız hale gelmektedir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • PVOH
 • PVA
 • Etenol
 • Vinil Alkol
 • Hydroxyethene
 • Etenol, homopolimer
 • 9002-89-5
 • Ethenol Homopolimer
 • Poliviol
 • Polyviol
 • Polydesis
 • PVA 24 88
 • PVA 17 88
 • PVA 05 88

Nasıl Üretilir?

Polivinil Alkol üretimi Polivinil Asetat’ın hidrolizi ile elde edilir. PVA oluşturmak için önemli hammadde vinil asetat monomeridir. Vinil Asetatın polimerizasyonu ile elde edilir.

Daha sonra Vinil Asetat içindeki ester grubunun hidroksil grubu ile kısmi olarak değiştirilmesi neticesinde, sulu sodyum hidroksit varlığında tamamlanmış kısmi hidrolizden geçirilir. Polivinil Alkol (PVA) sulu sabunlaştırma maddesinin kademeli olacak bir şekilde  çökeltilir. Daha sonra yıkanır ve kurutulup ambalajlanır.

Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Kokusu yoktur ve toksik bir kimyasal değildir. Yağlara ve Solventlere karşı dayanıklıdır.

PVA beyaz, kokusuz, tatsız ve suda çözünebilen bir kimyasaldır.

Saf sulu çözeltileri nötr veya asidik bir özelliğe sahiptir.

Yarı saydam, beyaz veya krem renkli granül özellikleri vardır.

Erime noktaları 212 °C – 267 °C aralığındadır.

Çözünürlük olarak suda iyi çözünür. Etanolde az çözünür. Polivinil Alkolün molekül ağırlığı azaldıkça çözünürlüğü artmaktadır.

Diğer organik çözücüler içinde çözünmez.

Yoğunluğu 1.19 – 1.31 gr/cm3 aralığındadır.

Kararlılık olarak, standartlardaki depolama koşullarında kararlı özelliklere sahiptir.

% 4 lük çözeltisi pH 5.0 – pH 6.5 aralığındadır.

En önemli fiziksel ve kimyasal özellikleri viskozite ve hidroliz derecesidir. Örneğin PVA 24 88, PVA 17 88 e nazaran aynı konsantrasyondaki çözeltisi daha viskozdur.

Hidroliz derecesi arttıkça daha hızlı çözünebilme kabiliyetine sahiptir.

Polivinil Alkollerin ticari olarak en önemli özellikleri, viskozitesi, hidroliz derecesi ve polimerizasyon derecesidir. PVA 24 88 olan ürün yaklaşık 47 mPas viskoziteye, PVA 17 88 yaklaşık 24 mPas viskoziteye, PVA 05 88 ise yaklaşık 5 mPas viskoziteye sahiptir. Bu viskozite %4 lük sulu çözeltilerinden referans alınır.

Polivinil Alkol Bazlı Bağlayıcı Liflerin Özellikleri

Bazlı lifler kağıt ve dokunmamış kumaşların üretiminde kullanılmaktadır. PVA bağlayıcı lifleri bu uygulamada kullanıldığında kurutulma esnasında iyi bir erime kabiliyeti ve yüksek yapışkanlığa sahiptir.

Bu tür uygulama alanlarında sabunlaşma derecesi düşük olan PVA reçinesi veya iyonik fonksiyonel gruplar  kullanılabilir. Bu iyonik fonksiyonel gruplar, kuaterner amonyum bileşikleri, karboksil grubu gibi bileşikler olabilir. Yada katyonik bir grup ilavesi olabilir. Bu sayede elde edilen reçinenin çözünürlüğü artırılmaktadır.

Reçinenin çözünürlüğünü artırabilmek için sabunlaşma derecesi düşük olan PVA kullanılır. Aynı zamanda reçinenin çözünürlüğünü artırmak için PVA reçinesinin polimerizasyon derecesi düşük olmalıdır.

Polivinil Alkol (PVA) Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Polivinil Bütiral’in hazırlanması sürecinde ana bileşen olarak kullanılmaktadır.
 • Dünyanın birçok bölgesinde koruyucu kolloit olarak kullanılmaktadır. Bazı sulu dispersiyonlar ve emülsiyonlar için stabilizatörler kullanılır. Buradaki stabilizatörler PVA tabanlı koruyucu kolloidler olabilir. Aynı zamanda bu tür uygulamalarda Sodyum Poliakrilat, Karboksimetil Selüloz, Hidroksietil selüloz de kullanılabilir.
 • Polivinil asetat dispersiyonları yapmak için kullanılmaktadır.
 • Soğuk algınlığı için üretilen tablet şeklindeki hapların üretiminde Askorbik Asit, ilgili ilacın etken maddesi, xanthan gum ve Mikrokristalin selüloz ile birlikte kullanılarak bağlayıcı özelliğinden faydalanılır.
 • Vinilon üretiminde emülsiyon polimerizasyonu yapmak için kullanılmaktadır.
 • Halı kaplama bileşimlerinde koruyucu kolloid olarak kullanılmaktadır. Kullanım oranı toplam emülsiyon miktarının % 0.05 ile % 4 arasında olabilir.
 • Yapıştırıcıların imalatında çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamana  emülsiyon polimerizasyonu için endüstri ve tarımda da kullanılmaktadır.
 • Film oluşturma ve paketleme imalatı yapımında kullanılmaktadır.
 • Yüksek hızda oluklu mukavva üretimi gerçekleştirmek için yapıştırıcı özelliğinden faydalanılır. Ayrıca bir reakiyon başlatıcısı da kullanılır. Bu genellikle Hidrojen Peroksit olur.
 • Titanyum ve Titanyum alaşımlı kaplama malzemelerinin imalatında kullanılan solmayı önleyici bileşimlerin içerisinde kıvam verici madde olarak kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • 1,3-Butilen Glikol, Mono Etilen Glikol ile Polihidrik Alkol grubundaki kimyasallar ile modifiye edilip sabunlaştırılarak suda çözünür film imalatında kullanılır.
 • PVA çimentolama, kağıt, tekstil, seramik ve tohum kaplama sektöründe de kullanılmaktadır.
 • Elastikiyet yapısı kuvvetli olan PVA jellerinin elde edilebilmesi için çözücü olarak bir miktar Aseton ve Polietilen Oksit kullanılmalıdır. Bu sayede çapraz bağlanma daha kuvvetli olur ve gevşeme süreleri uzar. Bu da kısa frekans aralığında daha güçlü elastik davranış sergilemesine yardımcı olur.
 • PVA’nın kullanımı sırasında hidroliz dereceleri çok büyük önem arz eder. Bu kimyasalın kullanım alanını belirleyebilmek için öncelikle doğru özellikte olanı tespit etmek gerekmektedir.
 • Vinil asetat ve vinil kloritin polimerizasyonunda süspansiyon kimyasalı olarak kullanılmaktadır.
 • Kağıt kaplamalarında pigment binder olarak kullanılmaktadır. Kağıt yüzeyinin pürüzsüzlüğünü ve düzensiz olan görünümünü azaltmak için aynı zamanda baskı sırasında mürekkebin kağıt yüzeyine iyi bir şekilde nüfuz etmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
 • Akne tedavisi, hiperpigmantasyon ve keratinizasyon bozukluklarının tedavi edilmesi için Mono Propilen Glikol, Disodyum EDTA ve Retinoik Asit ile birlikte kullanılarak, bu uygulamada yapıştırıcı etkisinden faydalanılmaktadır. Bu nedenle diğer bileşenleri bir birine bağlayarak yüz maskesinin daha kolay soyulmasını sağlamaktadır.
 • Atık su arıtma işlemlerinde mikroorganizmaların taşıyıcı organizması olarak hareket eden hidrojel üretiminde Polivinil Alkol kullanılır.

Diğer Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Baskılı hidrografik filmlerin imalatında kullanım kolaylığından dolayı polivinil alkol (PVA) tercih edilmektedir.
 • Berrak kontakt lens üretimi yapabilmek için ana bileşen olarak kullanılır.
 • Nazal burun tamponlarının imalatında bağlayıcı madde olarak kullanılır.
 • Tekstil sektöründe, tekstil çözgü boyutlandırma olarak kullanılmaktadır.
 • Farmakoloji alanında gözün kuruluğunun giderilmesi amacıyla üretilen solüsyonlarda kullanılır. Buradaki görevi yağlayıcı özelliğidir.
 • Tohum sektöründe, tohumların dış yüzeyinin kaplanması için kullanılır.
 • Polivinil Alkol Kalsiyum Karbonat, sodyum bikarbonat, polivinil pirilidin ve polivinil pirolidon gibi katkı maddeleri ile karıştırılarak tuvalet taşlarında ve havayı sterilize etmek için üretilen cihazların imalatında kullanılmaktadır.
 • Pultrüzyon yöntemiyle üretilen FRP çubuklarının birbirine yapışmasını önlemek için PVA ayırma ajanı olarak kullanılmaktadır.
 • Pestisitler, herbisitler ve gübrelerin imalatında dağıtım sistemleri için faydalı olan, suda çözünür ve aynı zamanda biyolojik olarak parçalanabilme özelliğinden dolayı kullanılır.
 • Yüksek aşınma direncine sahip ahşap yüzeylerin hazırlanması için Üre-Formaldehit Vinil Alkol çözelti veya reçinelerinin hazırlanması için kullanılır.
 • 3D baskı yöntemi ile çapraz bağlı polivinil alkol’ün yazdırılması ve sonucunda bir dizi reaksiyonlar ve proses ile vasküler stent üretimi üzerinde kullanılmaktadır. Bu sayede karmaşık doku baskılarına karşı dayanıklı olmaktadır.

Polivinil Alkol İle Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Biyomalzemeler’in Tasarlanması İçin Fiziksel Yöntemler Nelerdir?

Toksik olmayan, kimyasal veya fiziksel çapraz bağlanma yoluyla, hidrojeller oluşturabilen biyosentetik bir polimer veya biyo-uyumlu bir polimerdir.

Polivinil Alkol (PVA) ile Kimyasal çapraz bağlanma ortaya çıkan hidrojelin özellikleri üzerinde daha fazla kontrol yetkisine sahiptir.

Fiziksel olarak çapraz bağlanmış hidrojeller veya bir başka biyo-uyumlu polimerler ile karışımlar, biyomedikal uygulamalar için daha uygundur.

Teknolojinin gelişmesi ve tıbbın ilerlemesi ile doku mühendisliği alanında kalıplar oluşturmak için kullanılan biyo-uyumlu ve biyo-bozunabilir polimerlere olan ilgi zamanla artmaktadır.

Doku mühendisliğinde kalıp tasarlayabilmek için başlıca ana gereklilikler bulunmaktadır.

Bunlar;

 • Yüksek Gözeneklilik
 • Birbirine bağlı gözenekli yapı
 • Geniş yüzey alanı
 • Hücrelerin Fenotipini yapışmasına, çoğalmasına, farklılaşmasına, ve korunmasına izin veren, olanak sağlayan mikro ortamdır

Doku mühendisliği alanında hidrojeller de dahil olmak üzere birçok farklı polimerler araştırılmış ve kullanılmıştır.

Polivinil Alkolün tekrarlayan birimlerinde ihtiva eden hidroksil(OH) grupları vasıtasıyla hidrojen bağlanmasını sağlayan, suda çözünebilen toksik olmayan, biyo-uyumlu bir polimer oluşudur.

Yüksek su içeriği sağlayabilen kimyasal veya fiziksel çapraz bağlanma yolları ile hidrojeller oluşturabilir.

Kısaca PVA olarak tabir edilmektedir. Bazen Polivinil Alkol olarak kullanılması bazı satıcı veya kullanıcılar tarafından kafa karışıklığına neden olabilir.

Piyasada PVA 1788 olarak bilinmektedir. Uygulama safhasında köpürme yapmaktadır. Bu nedenle ürünlerde istenmeyen özellikler oluşturmaktadır.

Polivinil Alkolün gelişmiş özellikteki ürünü 1788 A ise uygulama safhasında köpürme olayını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü; PVA 1788 A, PVA 1788 in köpük kesicili özelliğindedir.

Bu nedenle PVA 1788 A daha cazip bir türüdür.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Polivinil Alkol Fiyat olarak tarihsel süreç boyunca sürekli artarak ilerlemektedir.

PVA fiyat olarak, üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Polivinil Asetat fiyat olarak arttıkça bu kimyasalın fiyatları artacaktır.

Fiyatları, PVA kullanım alanının artması ile artacaktır. PVOH Fiyatları Vinil Asetat üretimine de bağlıdır. Vinil Asetat üretimi azalırsa PVOH fiyat olarak artacaktır.

Polivinil Alkol (PVA) fiyatları, Polivinil Alkol (PVA) toptan satışı yapan firmaların stok sistemlerine de bağlıdır. Örneğin Polivinil Alkol (PVA) satışı yapan bir firma Polivinil Alkol (PVA) stoklarını yeterli yapamazsa Polivinil Alkol (PVA) fiyatları o bölgede artacaktır.

Polivinil Alkol Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.