Paylaş •  

 

Boraks Dekahidrat

Ürün Belgeleri

BORAKS DEHİDRAT ANALİZ SERTİFİKASI

Boraks Dekahidrat Nedir?

Molekül Formülü (Boraks Dekahidrat): Na2B4O7.10H2O

Molekül Ağırlığı: 381.37 g/mol

Kimyasal Adı: Sodyum Tetraborat Dekahidrat

CAS Numarası: 1303-96-4

Bu bileşik sodyum borat, sodyum tetraborat yada disodyum tetraborat olarak da adlandırılmaktadır. Bu bileşik doğal olarak oluşmaktadır. Boraks farklı formlarda bulunan bir bileşiktir.

Alkalinite ve Antifungal özellikleri bulunmaktadır.

Doğada Tinkal olarak bulunmaktadır. En yaygın bulunan sodyum borat cevherlerinden bir tanesidir. Rafine edilerek zenginleştirilir.

Diğer İsimleri Aşağıdaki Gibidir;

 • Boraks
 • Boraks Dekahidrat
 • Boraks Pentahidrat
 • Tinkal
 • 1303-96-4
 • Sodyum Borat Dekahidrat
 • Sodyum Piroborat Dekahidrat
 • Disodyum Tetraborat Trihidrat
 • Borik Asit Disosyum Tuzu Dekahidrat
 • Toz Boraks
 • Granül Boraks

Boraks Dekahidrat Nasıl Üretilir?

Boraks üretimi birkaç maddeden elde edilmektedir. Doğada doğal olarak oluşan Borosodyum Kalsit, pandermit veya tinkal gibi minerallerden hazırlanabilir.

Bu mineraller Sodyum Karbonat veya Sodyum Hidrojen Karbonat ile işlenerek Sodyum Borat Dekahidrat elde edilir.

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri Nelerdir?

Fiziksel görünüm olarak beyaz monoklinik kristal formundadır. Kristal toz veya Granül formunda bulunmaktadır.

Kokusu bulunmamaktadır.

Yoğunluğu1.73 g/cm³ tür.

Alkali bir tada sahiptir.

Erime noktası 75 °C dir.

Su ile alkali bir çözelti oluşturmaktadır. pH yaklaşık 9.5 düzeyindedir.

Sıcaklıkla birlikte suyunu kaybetmektedir. Örneğin 100 °C de 5 Su molekülünü kaybeder. 150 °C de 9 suyunu kaybeder. 320 °C sıcaklıkta 9 suyunu kaybetmektedir.

Çözünürlük olarak 25 °C sıcaklıkta 3.17 g/100 g su’dur.

Etil Alkolde çözünmez.

Normal şartlar altında kararlı bir bileşiktir. 62 °C sıcaklık üzerinde kristalleşme sularını kaybetmektedir.

Boraks Dekahidrat Kullanım Alanları Nerelerdir?

 • Bazı tampon uygulamalar için kompleks yapı oluşturma kabiliyeti ile birlikte maskeleme özelliği bulunmaktadır.
 • Altın renginin toplanması için kullanılan banyolarda pH dengeleyici kimyasaldır.
 • Tarım sektöründe koruyucu Antiseptik ve fungusit olarak kullanılır.
 • Slime üretiminde polimer zincirlerini çapraz bağlamak için kullanılır. Bu sayede slime elastik ve esnek bir yapı kazanır.
 • Borik Asit ve Boraks tabletleri ya da toz halinde olacak şekilde ahırlardaki larvaları ve evlerde bulunan diğer böcekleri öldürmek için kullanılır.
 • Yaşlanan ağaçlarda ahşap mantarına karşı önlem almak için kullanılır.
 • Lehimleme metallerinde sır ve emaye üretiminde kullanılır.
 • Farmasötik yardımcı maddelerde alkali özellik kazandırmak için kullanılır.
 • Antijen alma prosedürlerinde bir tampon olarak kullanılır.
 • Borosilikat ve pireks camların imalatında kullanılır.
 • Tarım sektöründe Bor kaynağı olarak kullanılır. Bu uygulamada çok az miktarda kullanılır. Çünkü Bor bitkiler için mikro besin kaynakları arasında yer alır.
 • Camın darbelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlamak için cam imalatında boraks kullanılabilir.
 • Bitkilerde bor eksikliğinin oluşması durumunda Bor kaynağı olarak Boraks kullanılabilir.

Fiyatlarına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Boraks fiyatları üretiminde kullanılan kimyasalların fiyatlarına doğrudan bağlıdır. Bor içeren cevherlerin bulunduğu maden sayısı azaldıkça ve cevherlerin varlığı azaldıkça fiyatlar artacaktır.

Boraks Dekahidrat fiyatlarını etkileyen en önemli faktör enerji maliyetleridir. Enerji maliyetleri arttıkça fiyatlar yükselecektir.

Dünya çapında Boraks fiyatlarını kontrol eden ülke Türkiye’dir. Son zamanlarda Bor bileşiğinde elde edilen katma değerli ürünlerin imalatına istinaden kurulan tesisler sayesinde daha yüksek katma değerli Bor ürünleri piyasaya sürülmektedir. Bu sayede Boraks ve Borik Asit fiyatları da artmıştır.

Aynı zamanda Boraks ve Borik Asit Üretimi sırasında oluşan atık sudan lityum Karbonat üretilmektedir.

Boraks Dekahidrat Satışı

Kimyasal maddeler uluslararası standartlarda belirlenmiş ambalajlar ile paketlenir. Bunlar en düşük ambalaj ile başlayarak en büyük ambalaja veya tankerli olacak dökme yöntemi ile satışı yapılmaktadır. Bunlar 1 gramlık ambalaj da olabilir, 1 tonluk big bağ ambalaj da olabilir, en düşük bidon ambalajı da olabilir, tankerli olacak şekilde ambalajsız satış da yapılmaktadır.